10 ZADANIA PRZEDRAJDOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEWODNIKIEM ŚWIĘTY KRZYŻ

1 ZADANIA I FUNKCJE NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
10 ZADANIA PRZEDRAJDOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEWODNIKIEM ŚWIĘTY KRZYŻ
12_zarzarz_nr_15a_zadania_komisji_jakosci_ksztalc

49 ROČNÍK FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY V ŠKOLSKOM ROKU 200708 ZADANIA
9 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ………………………………… DATA I MIEJSCE
ABY OBLICZYĆ PONIŻSZE ZADANIA KORZYSTAMY ZE WZORÓW UPROSZCZONEGO MNOŻENIA

Kuratorium Oświaty w Kielcach

10. ZADANIA PRZEDRAJDOWE

Zapoznanie się z Przewodnikiem Święty Krzyż.

11. INNE INFORMACJE

Spotkanie wszystkich uczestników przy scenie na Świętym Krzyżu w godz. od …. do …..

12. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rajdzie!


Uwaga!


Organizator zastrzega, że w przypadku zgłoszenia się zbyt dużej liczby chętnych, zastosowany zostanie rozdzielnik miejsc na poszczególne powiaty i gminy.
Załącznik nr 1Kuratorium Oświaty w Kielcach

RegulaminRajdu Grunwaldzkiego

na Święty Krzyż
Święty Krzyż

18 maja 2010 roku - szkoły ponadgimnazjalne

19 maja 2010 roku - gimnazja


1. ORGANIZATORZY RAJDU:

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniu 18 maja 2010 r. (szkoły ponadgimnazjalne) i 19 maja 2010 r. (gimnazja), bez względu na warunki atmosferyczne w masywie Świętego Krzyża.

3. UCZESTNICY

W Rajdzie Grunwaldzkim będą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z poszczególnych powiatów i gmin województwa świętokrzyskiego z opiekunami.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA


W rajdzie biorą udział drużyny w składzie od 10 do 15 osób plus dwóch opiekunów, zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Kielcach przez poszczególne powiaty do dnia. ……….. .


5. ODPŁATNOŚĆ

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty transportu (dojazd i powrót), wyżywienia.

Uwaga!

Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia posiłków w barze klasztornym na Świętym Krzyżu tel. 41 3177021.


6. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA


Organizator zapewnia każdej drużynie rajdu:

7. TRASY RAJDU


Trasa 1

Huta Szklana (parking) - Święty Krzyż – Nowa Słupia (parking)


Trasa 2

Nowa Słupia (parking) - Święty Krzyż – Huta Szklana (parking)

Długość tras 6 km (każda).

Drużyny zgłaszają się w punktach startowych: Nowa Słupia przy figurze Pielgrzyma, Huta Szklana przy pomniku Trzech Krzyży (naprzeciwko parkingu) w godzinach podanych na potwierdzeniach przyjęcia.

8. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK UCZESTNIKA

9. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK DRUŻYNY


BADANIA OPERACYJNE – PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE ZESTAW A
BIBLIOGRAFIA I SEMESTR 1 W STANKIEWICZ – ZADANIA Z
BUDOWANIE STRATEGII PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W SZKOLE ROLA I ZADANIA


Tags: krzyż święty, święty krzyż, zadania, zapoznanie, krzyż, przedrajdowe, przewodnikiem, święty