(2003047257) UCHWAŁA NR 221XV2003 RADY MIASTA RYBNIKA Z

(2003047257) UCHWAŁA NR 221XV2003 RADY MIASTA RYBNIKA Z


2003/047257 0 1 Stanowisko w sprawie zabezpieczenia świadczeń

(2003/047257)


Uchwała Nr 221/XV/2003

Rady Miasta Rybnika

z dnia 10 grudnia 2003. r.

w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Rybnika.

Na podstawie

na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta


Rada Miasta Rybnika
postanawia :

§ 1.

Wyrazić stanowisko w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Rybnika, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązać Prezydenta Miasta do przekazania niniejszej uchwały wraz z załącznikiem:

  1. Zarządowi Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

  2. Sejmikowi Samorządowemu Województwa Śląskiego,

  3. Ministrowi Zdrowia,

  4. Kancelarii Sejmu,

  5. Senatorom i posłom województwa śląskiego.§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do uchwały Nr 221/XV/2003.
Rady Miasta Rybnika
z dnia 10 grudnia 2003 r.


Stanowisko
Rada Miasta Rybnika zebrana na sesji nadzwyczajnej w dniu 10 grudnia 2003 roku wyrażając głębokie zaniepokojenie stanem zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Miasta Rybnika, popiera stanowisko Prezydenta Miasta wyrażone w piśmie do Pana Krzysztofa Panasa Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie z dnia 2 grudnia 2003 roku.


Jednocześnie Rada Miasta Rybnika apeluje do Parlamentu, Rządu RP, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do świadczeniodawców o konstruktywne rozmowy, które doprowadzą do zabezpieczenia świadczeń medycznych naszej społeczności. Mieszkańcy miasta muszą posiadać poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Oczekujemy zatem szybkiego i efektywnego działania.


Niniejsze stanowisko Rada Miasta przekazuje na ręce Marszałka Senatu RP, Marszałka Sejmu RP, Premierowi RP, Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tags: rybnika, uchwała, miasta, 221xv2003, (2003047257)