ONTHAAL NIEUWE MEDEWERKER (VERSIE 11102007) NAAM DATUM IN

DIENST VOOR ONTHAALGEZINNEN HEISLAGSEBAAN 12 2930 BRASSCHAAT TEL 036514951
KLACHTENPROCEDURE SCHRIFTELIJK VERTALEN BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU WIJ
ONTHAAL NIEUWE MEDEWERKER (VERSIE 11102007) NAAM DATUM IN

ONTHAALBOEKJE DAGCENTRUM OKIDO CKG LENTEKIND HOOGSTRAAT 13
SELECTIE KANDIDAAT ONTHAALOUDER DOEL BESCHRIJVEN VAN DE WIJZE WAAROP
ZE KUNNEN GEEN NEDERLANDS MIJNHEER … VAN ONTHAALSCHOOL VOOR

ONTHAAL NIEUWE MEDEWERKER (VERSIE 11102007)  NAAM DATUM IN


Onthaal nieuwe medewerker (Versie 11-10-2007)


Naam:

Datum in dienst:

Introductie-onderdeel:

Datum:

Rondleiding (alle fasen/verdiepingen)


Labo- en werkplaatsreglement: lijst handtekenen


Bioveiligheidshandleiding van het Laboratorium voor Microbiologie: ontvangst hard copy en handtekenen voor ontvangst


Vademecum voor het personeel van het Laboratorium voor Microbiologie: ontvangst hard copy versie ../../....


Geheimhoudingsverklaring (BCCM/LMG – F117): lezen en handtekenen


Lijst van handtekeningen en parafen (BCCM/LMG – F140): aanvullen


Functiebeschrijving: lezen en handtekenen voor akkoord


Toegangsregeling gebouw en ruimtes + badge aanvraag (incl. sleutels)


Badge ontvangen


IT service (toegang, gebruikersnaam, paswoord) in orde


11.

Relevante gegevens voor de labo web site doorgegeven aan web site verantwoordelijke


12

Pasfoto, kopij van functiebeschrijving (indien van toepassing) en CV doorgegeven aan vakgroepsecretariaat


13

Dit ingevuld formulier terugbezorgd aan de verantwoordelijke ZAP’er en een kopij ervan aan het vakgroepsecretariaat.Introductie afgerond op:


Handtekening hiërarchisch verantwoordelijke:
Handtekening nieuwe medewerker:

Laboratorium voor Microbiologie, Vakgroep Biochemie, Fysiologie en Microbiologie

K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 GENT, België

Tel. secretariaat: 32.9.264.5104; Fax: 32.9.264.5092

Email: [email protected] - http://lmg.UGent.be


ZORGCENTRUM SINTJOZEF ONTHAALBROCHURE GEACHTE HEERMEVROUW ONS ZORGCENTRUM BESTAAT SINDS


Tags: (versie 11-10-2007), onthaal, datum, nieuwe, 11102007), medewerker, (versie