HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID

HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID
hoofstuk_2

Hoofstuk 1

Hoofstuk 1

VRAAG 1.1.

 1. Noord-Wes

 2. Suid

 3. Noord-Oos

 4. Oos

 5. Noord

[5]


VRAAG 1.2.

Onwaar, Sy het die laaste maande gevra dat die kind in haar moet doodgaan. (2)


VRAAG 1.3.

Onwaar (1)

VRAAG 1.4.

C (1)


VRAAG 1.5.

Hulle was bang en kwaad. (2)


VRAAG 1.6.

Hulle het geweet dat dit wat sy doen verkeerd was. (1)


VRAAG 1.7.

Die malondlolo het kleimure en die iqhuwane is heeltemal van gras gemaak. (2)


VRAAG 1.8.

Die malondlolo en die iqhuwane het albei grasdakke. (1)


VRAAG 1.9.

HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID

HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID

Bas – waarmee die takke vasgemaak is.


Wateltakke wat in ‘n sirkel geplant word.


HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID


Koepel


HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID

HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID(3)

VRAAG 1.10.


Die mans se werk

Die vrouens se werk

Plant die takke in ‘n groot kring

Bind die grastoue vas

Buig die takke oor

Werk die grasmatte aan die dak vas

Maak die takke met nat bas vas

Vat die gras aan en steek dit deur

(6)

VRAAG 1.11.

B, D, A, C. (4)


VRAAG 1.12.

ERATA: Verander OOK ALREEDS na NOG NIE.

Daar was meer krale om haar nek as om die van meisies wat nog nie wegbeloof was nie. (2)


VRAAG 1.13.

ONWAAR - Mlenzana was al lank weg toe Amazolo se lyf begin wys het. (2)


VRAAG 1.14.

D (1)


VRAAG 1.15.

 1. Mlenzana.

 2. Zuziwe.

 3. Die vroedvrou.

 4. Zuziwe.

 5. Amazolo.


VRAAG 1.16.

WAAR – “Jou kind se ore is uit, hulle is nie lank nie, die voorvaders was goed vir jou.” (2)


VRAAG 1.17.

Dit is ‘n seun. (1)


VRAAG 1.18.

Om die kind te versterk. (1)


VRAAG 1.19.

Amazolo kan nou die kind melk (voeing) gee deur hom aan haar te laat drink.VRAAG 1.20.

A (1)


VRAAG 1.21.

B (1)


VRAAG 1.22.

Omdat niks meer dieselfde as vroeër is nie. (1)


VRAAG 1.23.

1

C

2

D

3

A

4

E

5

B

(5)

VRAAG 1.24.

Oor Mlenzana, die kind en die pyn. (3)VRAAG 1.25.

B (1)


VRAAG 1.26.

Amazolo soek beskerming en ondersteuning van iewers af. (2)


VRAAG 1.27.

C (1)


VRAAG 1.28.

A (1)


VRAAG 1.29.

Die koeie wat se melk gebruik om die seun mee te voer gaan eendag deur die seun gebruik word om lobola mee te betaal. (2)


VRAAG 1.30.

B (1)


VRAAG 1.31.

Wanneer die mense sien dat Zuziwe daar was en haar rein gemaak het. (2)


VRAAG 1.32.

B (1)


VRAAG 1.33.

D (1)


VRAAG 1.34.

Amazolo besig bly om haar aandag af te trek vir haar verlange na Mlenzana en kind. (2)


VRAAG 1.35.

Die hoenders op die werf, die bokke in die veld en die kinders wat speel (3)


VRAAG 1.36.

Hoekom die vroedvrou glimlag en bly sê die amathongo slaap nie. (2)


VRAAG 1.37.KOLOM A


KOLOM B

1

B / E

A

Die krale

2

B / E

B

Die hooftooisel

3

A / D

C

Haar borste.

3

A / D

D

Die wit skouerkleed.

4

C

E

Die isidwaba

(5)

VRAAG 1.37.

WAAR (1)


VRAAG 1.38.

ONWAAR (1)


VRAAG 1.39.

WAAR (1)


VRAAG 1.40.

ONWAAR – Die mans se saad is te swak vir die vrouens. (1)


VRAAG 1.41.

Thandi Mutwa (1)


VRAAG 1.42.


Wat haar naam vroeër beteken het.

Wat haar naam nou beteken.

Helder

Troebel

(2)


VRAAG 1.43.

Thandi het nie die kwalitiete van ‘n moeder nie maar sy het haar eie kind en dus het sy melk waarvan die kind ook kan drink. (2)


VRAAG 1.44.

Amazolo vra God hoekom sy nie dood is nie. (1)


VRAAG 1.45.

“ … oor daardie seer het sy ‘n knoets gemaak.” (1)


VRAAG 1.46.

Thandi gly-gly met haar mooi skoene agter Amazolo teen die klipperige steilte uit en by die hut huiwer sy voordat sy buk om in te gaan. (2)


VRAAG 1.47.

Een jaar (1)


VRAAG 1.48.

A (1)


VRAAG 1.49.

D (1)


VRAAG1.50.

Toe sy die kind se doek omruil en per ongeluk aan hom raak. (2)


VRAAG 1.51.

Hoekom het jy nie doodgegaan nie?” (1)


VRAAG 1.52.

Die eerste aand steek sy die kers aan om te kyk of die kind nog asemhaal as dit te stil word. (2)


VRAAG 1.53.

1

D / F / H

2

D / F / H

3

D / F / H

4

A / B / E

5

A / B / E

6

A / B / E

7

C / G

8

C / G

(8)


VRAAG 1.54.

HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID

Tak


Snaar


Kalbas met die gatHOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID


HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID


HOOFSTUK 1 VRAAG 11 1 NOORDWES 2 SUID(5)VRAAG 1.55.KOLOM A

VERKLEURMANNETJIE

AKKEDIS

1

God het hom tweede gestuur.


2

Sy boodskap was ons sou lewe.


3

Hy is tweede gestuur.


4

Hy het te lank gevat.


5

Sy boodskap was ons sou sterf.


6

Hy was vinnig.


7

Sy Zulu naam is umwabu.


8

God was kwaad toe stuur hy hom.


9

Hy het gekyk hoe sy kleur verander.


10

Sy Zulu naam is intulo.


(10)


VRAAG 1.56.

Sy wil hom nie ‘n naam gee nie want dan is hy iemand en hy is nie. (3)


VRAAG 1.56.

D (1)


VRAAG 1.57.


TOTAAL 130


Tags: hoofstuk 1, noordwes, hoofstuk, vraag