PŘEHLED ČINNOSTÍ OBECNÍCH ÚŘADŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNÍ
Přehled činností obecních úřadů v oblasti sociální práce


Přehled činností obecních úřadů v oblasti sociální práce


Sociální práce v přenesené působnosti na obecních úřadech je naplňována činnostmi sociálních pracovníků.


ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PRÁCI S KLIENTEM, KTERÉ SE TÝKAJÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE SE VŠEMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI


Cílová skupina:


  1. Osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním


Typy sociálního problému/události:Cílová skupina:


2. Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby


Typy sociálního problému/události:Cílová skupina:


3. Osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům


Typy sociálního problému/události:
Cílová skupina:


4.Osoby ohrožené sociálním vyloučením


Typy sociálního problému/události:Cílová skupina:


5.Osoby ohrožené rizikovým způsobem života


Typy sociálního problému/události:Cílová skupina:


6.Oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí


Typy sociálního problému/události:
Cílová skupina:


7.Osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení


Typy sociálního problému/události:Cílová skupina:


8.Nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy


Typy sociálního problému/události:Cílová skupina:


9.Imigranti


Typy sociálního problému/události:Cílová skupina:


10.Rodiny s dětmi


Typy sociálního problému/události:
Tags: sociální práce, dávek sociální, sociální, práce, úřadů, činností, obecních, oblasti, přehled