E FOP33216201600005 S NEM VÉSZ MAGJA A NEMES GABONÁNAK

E FOP33216201600005 S NEM VÉSZ MAGJA A NEMES GABONÁNAK


VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

E

E FOP33216201600005 S NEM VÉSZ MAGJA A NEMES GABONÁNAK

FOP-3.3.2-16-2016-00005

"...s nem vész magja a nemes gabonának..."

Hagyományos értékekre alapuló tudás-és közösségfejlesztés az Élő Forrásból
Szakmai beszámoló

Havi szakkör ritmus hangja

A havi szakkör helyszíne: Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,

Címe: 8460 Devecser, Szabadság tér 1-3.

A havi szakkör időpontja: 2018. 02.01. – 2018.07. 31. közötti időszakbanA havi szakkör 2018.február 5-én vette kezdetét. Úgy terveztük a foglalkozásokat, hogy minden hónapban legyen egy foglalkozás és az adott hónapra jellemző jeles napokat vettük célkeresztbe. Minden foglakozást néptánccal fejeztünk be. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy az óvodásoknak megfelelő foglalkozásokat tartsunk, figyelembe véve életkorukat, előzetes tudásukat és fontosnak tartottuk azt is, hogy felkeltsük érdeklődésüket adott témával kapcsolatban és bővítsük már meglévő tudásukat.

Az első foglalkozás a tervezett program szerint zajlott. Sikerült a gyerekeket motiválttá tenni. A 2 x 30 perces foglalkozás között tartottunk szünetet, de megállapítottuk, hogy a gyerekek szünet nélkül is jól érezték volna magukat.

Miután beszélgettünk a böjtről és farsangról a gyerekek nagyon felvillanyozódtak, és aminek nagyon örültünk, kérdéseket is tettek fel, amiket szívesen megválaszoltunk nekik. Jó hangulatban telt az első része a foglalkozásnak.

A második részben játszottunk egy gyertyás játékot. Vittünk be a kicsiknek gyertyákat és megbeszéltük közösen mire kell vigyázni, mikor gyertyát gyújtunk illetve mikor szoktunk gyertyát gyújtani, miért fontos a tűz és miért lehet veszélyes. Majd körbe álltunk és a gyertyát középre helyezve eljátszottuk az „Ég a gyertya, ég…” című körjátékot. A gyerekek nagyon élvezték a közös játékot és a „kis” tüzet középen. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon komolyan vették a tűzről elmondott szabályokat és senki nem próbálkozott a tűz közelébe férkőzni. Ebből is látszik, hogyha a gyermek felé eljuttatjuk a megfelelő információt egy adott szabályról, akkor könnyebben felfogja, megérti, és nagyobb valószínűséggel tartja be.

A másik játék szintén körjáték volt, de ahhoz nem tartozott dallam. Ritmikai játék a szótagokkal. Először ülve - tapsolva majd állva - dobogva és végül járással játszottuk el. Járásnál dinamikai hangsúlyokat is alkalmaztunk. Elégedetten figyeltük, hogy a gyerekek felszabadultan és örömmel vettek részt ezekben a játékokban és a foglalkozás végén a táncházban.


A második foglalkozás, ami 2018.március 14-én volt a gyerekek már vártak bennünket. A téma március hava – másképpen – böjtmás hava volt. Elmeséltük nekik, hogy régen az év kezdő hónapja volt, illetve elmondtuk neki miért változott ez meg az idők folyamán. Következő kis témacsokor a húsvét volt. Beszéltünk nekik arról mi az, hogy húshagyókedd, hamvazószerda, kövércsütörtök aztán a nagyböjtről az utána következő nagyhétről és a locsolkodásról.


Azt hiszem itt egy hét is kevés lett volna annyi élményt tudtak mesélni a gyerekek a Húsvéttal kapcsolatban. A beszélgetést egy kapuzós-vonulós játékkal zártuk a Bújj, bújj zöld ág… óvodában ismertebb verziójával.

A foglalkozás második részében megtanultuk a Bújj, bújj zöld ág… másik verzióját, ami kicsit hosszabb és bonyolultabb is. De mivel a csapat nagyon ügyes volt így ez sem okozott problémát számukra. Ezután egy kapus-hidas játékot játszottunk. Ebben a játékban egy hosszú szöveget kellett megtanulni, amely kérdés-felet volt és a gyerekek ezt is nagyon hamar megtanulták és nagyon tetszett nekik. Különösen ez a rész: „Isten adná jobb kezéből.” Miután jól kijátszottuk magunkat a márciusi foglalkozást is táncházzal zártuk, ahol a gyerekek minden maradék energiájukat beleadták és önfeledten ropták a dunántúli táncot.


A harmadik foglalkozás, 2018. április 4-én volt. Ezen a foglalkozáson a téma „Április jeles napjai” volt. Felidéztük, az előző hónapban már említett húsvétot, ezzel kapcsolatosan pedig a mozgó ünnepekről is beszéltünk.

Az április hónap ünnepei a növényzet sarjadzását, az állatok szaporodását, általában a termékenységet voltak hivatottak elősegíteni.

A második 30 percben olyan kör és sorjátékokat játszottunk, amelyek erősen kötődnek ehhez az időszakhoz. A „Beültettem kiskertemet…” szerepcserélő körjáték melyhez dallam és egy kis párbeszéd is tartozik. Ezzel az egy játékkal fejlesztettük a gyerekek hallását, kommunikációját, szókincsét, gondolkodását, emlékezetét, hosszú és rövid távú memóriáját, térben való tájékozódását, a gyerekek egymáshoz való viszonyát és még nagyon sok dolgot. A gyerekek szívesen játszották, mert sokan részt tudtak venni ebben a játékban. Az utolsó egy leánykérő játék volt a „Ninive”. Ez egy sorjáték és végtelen hosszú ideig lehet játszani. Szerették játszani a gyerekek, mert lehet incselkedni egymással egy kicsit és ez a gyerekeknek külön tetszett. Itt is kérdés-felelet a játék alapja, amely több sorból áll, ehhez tartozik egy kis dallam. Ez utóbbit különösen szerették a gyerekek. A foglalkozást most is táncházzal zártuk melyet a gyerekek már nagyon vártak.


A negyedik foglalkozást 2018. május 8-án tartottuk. Május hónap az ókorban Európa-szerte az engesztelő és tisztító szertartások böjtös időszaka volt. Visszatér a böjt, amiről már az előzőekben is sokat beszéltünk, illetve a már meglévő tudást új információkkal, ismeretekkel egészítettük ki. Beszélgettünk a májusfa állításáról, miért volt szép hagyomány, mi volt az értelme, találkoztak-e már májusfával. Elmondtuk nekik, mikor van pontosan Pünkösd, hogyan kötődik Húsvéthoz, milyen szokások társulnak ehhez az ünnephez. Mint például pünkösdi király és királyné választás. A gyerekek érdeklődéssel hallgatták és nézték, mert rendeztünk mellé egy kis vetítést is ezzel színesebbé téve az előadást. Fontos, hogy a gyermek lássa, hallja, és utána csinálja, amit hall, mert minél több csatornán keresztül kapja az információt annál többet meg is jegyez.

A foglalkozás második felében a pünkösdi királyválasztáshoz választottunk olyan játékokat, melyek ügyességi és erőjátékok voltak. Valamint olyan énekeket melyek kötődtek a pünkösdi királyné választáshoz. Például:  "A pünkösdnek jeles napján...", "Ma vagyon, ma vagyon...", "Meghozta az Isten...", "Jácintus, jácintus...","Nem anyától lettem...". A kis dalocskákat körben állva közben egyes csárdást táncolva énekeltük és táncoltuk el. Befejezésként táncházat rendeztünk.
Az ötödik foglalkozást 2018. június 7-én tartottuk. Nagyon érdekes volt a téma a gyerekek számára is. A hónap a tűzünnep, a nyári napfordulat ünnepe. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget, ekkor kezdődik a csillagászati nyár is. A pogány világban nagy jelentősége volt ennek az ünnepnek, a nyárközépi tűzgyújtás a megtisztulást az újjászületést is jelképezte. Péter-Pál napja ősi ünnep, ezen a napon kezdődik az aratás, mivel a néphit úgy tartja, hogy a búza töve "Péterpálkor" megszakad. Sokfelé ekkor kezdték vágni a rozst, a búzát. Meglepetésünkre volt olyan óvodás gyermek, aki már járt aratáson, látta és tudta mit jelent ez.

A második 30 percben egy úgynevezett Kenyeres játékot játszottunk. Ennek a játéknak a segítségével a gyerekek tökéletesen megtudták jegyezni, mi történik a búzával miután learatták, hogyan lesz belőle kenyér. Ezután a játék után egy olyan fogót játszottunk, mely a gazdáról és a kecskéről szólt és imitálni kellett a kertészkedést. Mind emellé kérdés – felelt formájában társult egy kis szöveg.

Ezt a foglalkozást is táncházzal zártuk a gyerekek legnagyobb örömére.


Összegzés:

Az öt foglalkozás végén megállapítható, hogy a gyerekek egy komplexen összeállított ismeretanyagot kaptak, mely hozzásegítette őket a teljesség igénye nélkül, hogy fejlődjön személyiségük, emlékezetük, műveltségük, világszemléletük, világképük, formálódott művészi szemléletük, társas kapcsolatuk, testképük, lelki világuk, szűkebb és tágabb környezetükben való tájékozódásuk.

K

E FOP33216201600005 S NEM VÉSZ MAGJA A NEMES GABONÁNAK

E FOP33216201600005 S NEM VÉSZ MAGJA A NEMES GABONÁNAK E FOP33216201600005 S NEM VÉSZ MAGJA A NEMES GABONÁNAK edvezményezett szervezet:

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

CE FOP33216201600005 S NEM VÉSZ MAGJA A NEMES GABONÁNAK ím: 8494 Kiscsősz, Kossuth L. u. 47.

email: [email protected]

wE FOP33216201600005 S NEM VÉSZ MAGJA A NEMES GABONÁNAK E FOP33216201600005 S NEM VÉSZ MAGJA A NEMES GABONÁNAK ww.hidakforum.hu

wE FOP33216201600005 S NEM VÉSZ MAGJA A NEMES GABONÁNAK ww.eloforras.eu


Tags: nemes, magja, fop33216201600005, gabonának