10 KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI
B/ TÉMAKÖRÖK II
10. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK


NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA

I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A vizsga formája:

Középszinten: írásbeli és szóbeli

Emelt szinten: írásbeli és szóbeli


 1. A könnyűipari alapismeretek érettségi vizsga célja:


A könnyűipari alapismeretek érettségi témakörben valamennyi könnyűipari szakma legjellemzőbb, legáltalánosabb ismerete integrálódik.


A középszintű érettségi vizsga követelményei a könnyűipari alapismeretek tantárgy széles ismerethalmazából, a könnyűipari szakmákra jellemző öltözködéskultúra ismeretekre és a könnyűiparban alkalmazott anyagismeretre koncentrál.


Az érettségi vizsgán számon kérhető követelményeket a tanuló a szakmacsoportos alapozás évfolyamaiban (11-12.) ismeri meg.


A középszintű érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó rendelkezik – e a az öltözködéskultúra és a könnyűiparban alkalmazott anyagok kerettantervben meghatározott követelményeivel, amelyekA tanulók ismerik -e:Az emelt szintű érettségi követelmények a középszintű érettségi követelményeken túl a tananyag terjedelmében és mélységében több ismeretet kíván a tanulóktól, amelyekről írásban is számot kell adniuk, hogy az a szakirányú továbbtanulásnál felvételi tárgyként választható legyen.


A tanulók szakképzési évfolyamokon való továbbhaladása esetén, a könnyűipari alapismeretekből az érettségi vizsgán bizonyított tudása, a szakközépiskolai kerettantervi képzés szakmacsoportos alapozó ismeretek során tanult egyéb szakirányú szakmai követelményekkel együtt, a képzés idejébe beszámítható.


Az emelt színtű követelmények oszlopa csak a középszintet kiegészítő követelményeket tartalmazza.

 1. A könnyűipari alapismeretek érettségi vizsga tartalmi követelményei:

TÉMAKÖRÖK

KÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

KÖVETELMÉNYEK KIEGÉSZÍTÉSE EMELT SZINTEN

I. ÖLTÖZKÖDÉSKULTÚRA
1. Divatismeret:

Ismerje:

 • a divat fogalmát,

 • a szak- és divatlapok szerepét a divat alakításában,

 • a divattervezés fogalmát, feladatait,

 • a divattrend fogalmát, szerepét, jelentőségét.

Képanyag alapján mutasson be híres divattervezőket, divatházakat.

Ismerje:

 • a divatirányzatok kialakulásának folyamatát, a divatirányzatok és a tömegdivat kapcsolatát.

 • a divatbemutatók szerepét a divat alakításában.


2. Viselettörténet:

Ismerje az öltözet kialakulásának folyamatát.

Sorolja fel az öltözködéstörténet főbb szakaszait.

Ismertesse az alábbi korszakok legjellemzőbb viseletét, szemléltető képanyag alapján:

 • A természeti népek, az őskor öltözete.

 • Az ókor öltözete (egyiptomi, görög, római).

 • A középkor öltözete (kora-középkor, román, gótika).

 • Az újkor öltözetei a XVI-XVIII. században (reneszánsz, barokk, rokokó).

 • A XIX. század öltözetei (biedermeier, klasszicizmus, századforduló).

A XX. század divatirányzatai.


Kapcsolja össze a viselettörténeti korszakokat az adott kor művészetével, szemléltető képanyagok alapján.


3. Népművészet:

Sorolja fel a magyar népművészet tájegységeit!

Szemléltető képanyag alapján ismertesse az alföldi, a dunántúli, a felföldi és az erdélyi viselet főbb jellemzőit!


Elemezze a népművészet hatását a divatra!


TÉMAKÖRÖK

KÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

KÖVETELMÉNYEK KIEGÉSZÍTÉSE EMELT SZINTEN

II. A KÖNNYŰIPARBAN ALKALMAZOTT ANYAGOK

1. A könnyűiparban használatos anyagismereti alapfogalmak

Ismerje a könnyűiparban használt anyagokkal kapcsolatos alapfogalmakat.


Ismerje az alapanyagok kémiai felépítését.

2. A könnyűiparban használatos anyagok általános jellemzői

Ismerje az alapanyagok fizikai jellemzőit

Ismerje az alapanyagok mechanikai tulajdonságait, alakíthatóságát.

Ismerje az alapanyagok kémiai tulajdonságait.

Ismerje az összefüggéseket az anyagok szerkezete és mechanikai tulajdonságai között.

Ismerje a mechanikai tulajdonságok maghatározásának módszereit.


3. A könnyűiparban használatos nyersanyagok

Csoportosítsa a textilipari szálas-anyagokat.

Ismerje a textilipari szálas-anyagok fajtáit, tulajdonságait, feldolgozásukat.

Ismerje a bőripar nyersanyagait, a nyersbőr felépítését, és a legismertebb bőrfajták tulajdonságait, felhasználását.

Ismerje a szőrmeipar nyersanyagait, a prémes állatok fajtáit, a szőrme topográfiáját.

Ismerje a legfontosabb textilipari szálas-anyagok gyártási menetét – szemléltető ábra alapján.

Ismerje a nyersbőrök minőségét befolyásoló tényezőket.


Ismerje a leggyakrabban felhasznált szőrmék jellemzői.


4. A könnyűiparban használatos ragasztók, és kellékanyagok

Sorolja fel a könnyűiparban használatos ragasztók fajtái.

Sorolja fel a kellékanyagok fajtáit.

Ismerje a ragasztással kapcsolatos alapfogalmakat és a ragasztási technológiákat.

Ismerje a kellékanyagok fajtáit, jellemzőit és alkalmazási területeit.


5. Fonás, cérnázás

Ismerje a fonás fogalmát, a fonalak legfontosabb jellemzőit.

Ismerje a cérnázás fogalmát.

Sorolja fel a fonalfajtákat.

Sorolja fel a cérnafajtákat
TÉMAKÖRÖK

KÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

KÖVETELMÉNYEK KIEGÉSZÍTÉSE EMELT SZINTEN

II. A KÖNNYŰIPARBAN ALKALMAZOTT ANYAGOK

6. A szövés

Ismerje a szövés alapfogalmait, a szövés menetét, technológiáját.

Ismerje a szövet szerkezetét.


Ismerje a szövőgép működését – szemléltető ábra alapján.

7. A kötés

Ismerje a kötés és a hurkolás alapfogalmait.


Ismerje a vetülékrendszerű és a láncrendszerű kelmék fajtáit, jellemzőit.


8. Nemszőtt-kelme gyártása

Ismerje a nemszőtt-kelmékkel kapcsolatos alapfogalmakat.

Ismerje a nemszőtt-kelmék kelmék fajtáit, jellemzőit, felhasználási területeit.

Ismerje a fátyolkelmék fajtáit, jellemzőit.


Ismerje a nemszőtt-kelmék gyártásának elvét.

Ismerje a varrva-hurkolt kelmék gyártásának elvét.

Ismerje a fátyolkelmék gyártásának elvét.

9. Bőrgyártás, szőrmegyártás

Ismerje a bőrgyártás folyamatát.

Ismerje a szőrmegyártás folyamatát


Ismerje a készbőr típusait.

Ismerje a szőrmék kikészítését.


10. Műbőrgyártás

Ismerje a műbőrök fajtáit, alapanyagait.

Ismerje a műbőrgyártási technológiákat.


Csoportosítsa a műbőröket felhasználási területek alapján.

11. Cipőipari talpműbőrök

Ismerje a cipőipari talpműbőrök alapanyagait és jellemzőit.

Ismerje a cipőipari talpműbőrök előállítási technológiáit.3


Tags: alapismeretek nemzeti, könnyűipari alapismeretek, könnyűipari, alapismeretek, intézet, szakképzési, érettségi, nemzeti