HET SUPPLEMENT 91 VAN 752021 BEVAT DE VOLGENDE WIJZIGINGEN

PRACTICE NOTE SOURCING SUPPLEMENTARY EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
SUPPLEMENTARY MATERIAL (ESI) FOR CHEMICAL COMMUNICATIONS THIS
(NOTES) 1 REGULATORY BUSINESS PLAN APPLICATION FOR AUTHORISATION SUPPLEMENT

(SUPPLEMENTARY ORDER PAPER) 19 DÁIL ÉIREANN DÉ MÁIRT 2
1 REGULATORY BUSINESS PLAN APPLICATION FOR AUTHORISATION SUPPLEMENT FOR
1 SUPPLEMENTAL TABLE THE EMPYREAN STUDY COMMITTEES PRINCIPAL INVESTIGATOR

Het supplement 1 van 01Het supplement 91 van 7.5.2021 bevat de volgende wijzigingen van toepassing op 7 mei 2021:
1) PowerPoint-presentatie (ED versie 1.12.2007)


Wijzigingen aangebracht aan dia’s 1 en 17.
2) Toelichtingen


Toelichting A

 

Legende, punt 2):


Vak 1 (eerste deelvak)


Code CO: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EG


Vak 2


Verwijzing naar de uitzonderingsprocedure krachtens dewelke in een andere lidstaat gevestigde exporteurs onder bepaalde voorwaarden vermeld mogen worden in vak 2 van Belgische aangiften ten uitvoer


Vak 7


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.


Vak 34


Code land van oorsprong


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.


Vak 37 (eerste deelvak)


Code 10: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EG


Vak 50


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.


Toelichting B

 

Legende, punt 2):


Vak 1 (eerste deelvak)


Code CO: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EG


Vak 7


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.Toelichting C

 

Legende, punt 2):


Vak 1 (eerste deelvak)


Code CO: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EG


Vak 7


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.


Vak 34


Code land van oorsprong


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.


Vak 50


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.Toelichting D

 

Legende, punt 2):


Vak 1 (eerste deelvak)


Code CO: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EG


Vak 7


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.

Vak 34


Code land van oorsprong


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.Toelichting E

 

Legende, punt 2):


Vak 1 (eerste deelvak)


Code CO: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EG


Vak 7


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.


Vak 34


Code land van oorsprong


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.


Vak 50


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.Toelichting F

 

Legende, punt 2):Toelichting G

 

Legende, punt 2):


Vak 1 (derde deelvak)


Code T2LF: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EGToelichting H

 

Legende, punt 2):

Vak 1 (eerste deelvak)


Code CO: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EG


Vak 7


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.


Vak 8 (identificatienummer)


Belgische btw-identificatienummers van geadresseerden die niet in België zijn gevestigd


Toevoeging van een tekst voor de globale Belgische btw-identificatienummers beginnend met BE0796.5 en BE0796.6


Vak 22 (tweede deelvak)


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.


Vak 36


Bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EG


Vak 37 (eerste deelvak)


Codes 01, 49 en 61: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn

2006/112/EG


Vak 44


Codes 0A1, 4A9 en 6A2: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn

2006/112/EG


Vak 47 (laatste kolom)


Code G: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EGToelichting I

 

Legende, punt 2):


Vak 1 (eerste deelvak)


Code CO: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EG


Vak 7


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.


Vak 22 (tweede deelvak)


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.

Vak 36


Bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EG


Vak 47 (laatste kolom)


Code G: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EGToelichting J

 

Legende, punt 2):


Vak 1 (eerste deelvak)


Code CO: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de Richtlijn 2006/112/EG


Vak 7


De eerste zin vervangen door ‘Facultatief voor de marktdeelnemers’.
3) Bijvoegsels

 

Bijvoegsel 5


Legende, punt 2):Bijvoegsel 6 a)


Legende, punt 2):Bijvoegsel 6 b)


Legende, punt 2):


Deel I


Wijziging van de omschrijving van de codes C089, E014, Y930, Y931 en Y981 (opgelet voor de datum van inwerkingtreding van deze codes!)


Beëindiging van de codes U031, U052, U058, U072, U073, U095,U096, U097 en U100 (opgelet voor de einddatum van deze codes!)


Meerdere wijzigingen in de kolommen “Wettelijke basis” en “Commentaar”Bijvoegsel 6 c)


Legende, punt 2):


1) Circulaires (vanaf 1/1/2017) + instructies


Aanpassing van de nationale aanvullende informatie voor § 165 van de Circulaire 2019/C/120 betreffende actieve veredeling.Bijvoegsel 6 d)


Legende, punt 2):


2) Lijst van voorgelegde stukken, certificaten en andere vergunningen


b) Specifieke documenten bij invoer en uitvoer van landbouwproducten


Herinvoering van punt 2° (uitvoer – in Bijlage I van het EG-Verdrag vermelde goederen) voor wat de code 9XI2 betreftBijvoegsel 7


De volgende wijzigingen treden in werking vanaf 7 mei 2021:Bijvoegsel 9Wijzigingen aangebracht aan alle codecombinaties, met uitzondering van de codes 118, 218, 220, 223, 225, 250, 315, 318 en 350.
4) Vakken 37 en 44

 

Uniecodes voor vak 37 (2)

 

Legende, punt 2):Nationale codes voor vak 44 per regeling

 

A) Lijst per regeling


Regeling H, codes 0A1, 4A9 en 6A2: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de

Richtlijn 2006/112/EG


B) Lijst per code


Codes 0A1, 4A9 en 6A2: bijwerking van de link naar de geconsolideerde versie van de

Richtlijn 2006/112/EG
5) Documentatie en downloads


Bijwerking van het zip-bestand


Document betreffende de vermelding van btw-identificatienummers op douaneaangiften


Punt 1.1 (regeling A)


Toevoeging van een tekst voor de uitzonderingsprocedure krachtens dewelke in een andere lidstaat gevestigde exporteurs onder bepaalde voorwaarden vermeld mogen worden in vak 2 van Belgische aangiften ten uitvoer


Punt 4.1 c) (regeling H)


Toevoeging van een tekst voor de globale Belgische btw-identificatienummers beginnend met BE0796.5 en BE0796.6
6) FAQ’s


Legende, punt 2):


Voor de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen,


Jo LEMAIRE

Adviseur-generaal - Veiligheidsofficier


i.o. Olivier VAN HOUDT

Attaché (A22)

81 SUPPLEMENTARY MATERIAL FOR PERKIN TRANSACTIONS 1 THIS JOURNAL
1 SUPPLEMENTARY MATERIALS SUPPLEMENTARY TABLE 1 DESCRIPTION OF DES
1 SUPPLEMENTARY TABLE 1 CATEGORIZATION OF THE 120 NODULES


Tags: volgende, 752021, wijzigingen, supplement, bevat