ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO CZŁONKÓW OSP
Uchwała Walnego Zebrania

Załącznik do Protokołu

z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSPUchwała nr 1

walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP

Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrze z dnia 12.02.2018 r.w sprawie: działalności organizacyjno-programowej.


Działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrze

walne zebranie postanawia:

  1. Przyjąć sprawozdanie z działalności za rok 2017.

  2. Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2017.

  3. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

  4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziel/ nie udzielić * absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrze

  5. Zatwierdzić plan działalności i plan finansowy na rok 2018 bez żadnych zmian / z poprawkami określonymi w załączonym planie*.

  6. Ustalić wysokość rocznej składki członkowskiej na kwotę 10 zł.

  7. Zatwierdzić do realizacji następujące wnioski zgłoszone w czasie dyskusji zamontować instalacje monitorującą teren przed remizą, założenie sieci internetowej, zamontowanie znaków informacyjnych w celu oznakowania wyjazdu.

______________________________________________________________________________________________________________________________


Komisja Uchwał i Wniosków Przewodniczący walnego zebrania


1. Sandra Hoffmann - ____________ ___________________________

(Imię i nazwisko) (Podpis)

2. Joanna Michalska - ____________

(Imię i nazwisko) (Podpis)

3. Sławomir Orwat - ____________

(Imię i nazwisko) (Podpis)


*) – niepotrzebne skreślić


Wzór: Druk OSP

Tags: członków osp, sprawozdawczego członków, zebrania, protokołu, załącznik, członków, sprawozdawczowyborczego, walnego