ANTET STRUCTURĂ SPORTIVĂ ANEXA 22 CHELTUIELILE AFERENTE ACȚIUNILOR

2 Q UARANTETROISIEME SESSION ORDINAIRE OEASERP 4
!!! (ACEST MODEL ESTE PENTRU SALARIAŢII PERSONAL CONTRACTUAL) (ANTET
(ANTETUL UNITĂŢII CARE ÎŞI EXPRIMĂ INTENŢIA) NR ÎNREGISTRARE

(ANTETUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT DENUMIRE ADRESĂ COD FISCAL) ……………………………………
(ŞİRKETİN ANTETLİ KÂĞITI OLACAK) KONU GIRIŞ KARTLARI İLE
3 HARTIE CU ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE PROCURĂ SPECIALĂ

Antet structură sportivă

Antet structură sportivă Anexa 2.2.CHELTUIELILE AFERENTE ACȚIUNILOR / ACTIVITĂȚILOR

PREVĂZUTE PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA

PROIECTULUI SPORTIV _______________________________


Cheltuielile aferente acțiunilor/activităților prevăzute pentru organizarea și desfășurarea proiectului sportiv, care se va desfășura la _________ în perioada __________________ sunt după cum urmează (se va detalia pe acțiuni / activități, categorii de cheltuieli și surse de finanțare):

- lei -


Nr.

crt.


Programul, proiectul, acțiunea / activitatea, categoriile de cheltuieli


Valoarea

totală

din care

suma solicitată din fonduri publice

venituri proprii ale structurii sportive

I.


1.


1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Programul __________________

Total : _____________

Proiectul ___________________


Acțiunea / activitatea ____________

total : _____________

din care: _____________


Acțiunea / activitatea ____________

total : _____________

din care: _____________


Acțiunea / activitatea ____________

total : _____________

din care: _____________


Acțiunea / activitatea ____________

total : _____________

din care: _____________


Acțiunea / activitatea ____________

total : _____________

din care: _____________


Anexa 2.2. face parte integrantă din contractul de finanțare nr. ________ din ____________


Preşedinte

Nume şi prenume ________________________

Semnătura ________________

Ştampilă


ANNEX 19 KURUM ANTETİ12 SAYI TARIH (GGAAYYYY) KONU
ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF BEPLANTET FILTERANLÆG MED
ANTET FIRMA DACA ESTE CAZUL PRENUME SI NUME SOLICITANT


Tags: acțiunilor /, cheltuielile, structură, antet, sportivă, acțiunilor, aferente, anexa