KARTA PRACY – DEMOKRACJA PAŃSTWO REŻIMY……………………………………… 1 REŻIMY DZIELĄ

(PIECZĘĆ FIRMOWA) (MIEJSCOWOŚĆ I DATA) KARTA ZGŁOSZENIA
(OZNACZENIE PRACODAWCY) KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE
(OZNACZENIE PRACODAWCY) KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

2020 YTH REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA DENGAN
BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL
DATA KARTA INFORMACYJNA NAZWA FIRMY ADRES FIRMY KOD

KARTA PRACY – DEMOKRACJA, PAŃSTWO, REŻIMY………………………………………

1. Reżimy dzielą się na trzy:

a)…………………………………………………………

z greki. Demos - ………………………………………..

cratos - ………………………………………………….

czyli…………………………………………………….

Przykłady:…………………………………………………………………………………………..

Ideologia: wolność jednostki, oparta na liberalizmie

Gospodarka:…………………………………………………………………………………………

Media realizują zasadę ……………………………………………………………………………..

b)autorytarny, gdzie władzę ma …………………………………………………………………….

od łac. auctoritas czyli………………………………………………………………………………

Przykłady:…………………………………………………………………………………………..

Ideologia: oparta na kulcie wodza – autorytetu np. Józef Piłsudski w Polsce i rządy sanacji 1926-1939

Gospodarka:…………………………………………………………………………………………

Media realizują zasadę ……………………………………………………………………………..

Organy śledcze:……………………………………………………………………………………..

Prawa obywateli:…………………………………………………………………………………….

c) totalitarny czyli władza…………………………………………………………………………..

Przykłady:…………………………………………………………………………………………..

Ideologia: wolność jednostki, oparta na liberalizmie

Gospodarka:…………………………………………………………………………………………

Media realizują zasadę ……………………………………………………………………………..

Organy śledcze:……………………………………………………………………………………..

Prawa obywateli:…………………………………………………………………………………….

2. Wymień formy demokracji bezpośredniej i krótko je opisz (podpowiedź masz w celach)

-r……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

-inicjatywa …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

-veto…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

-pl……………………………………………………………………………………………………

-odwołanie czyli…………………………………………………………………………………….

3. Wymień formy demokracji pośredniej i krótko je opisz:

-wybory……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

-petycje………………………………………………………………………………………………

-manifestacje…………………………………………………………………………………………

4. Wyjaśnij mandat czynny i mandat bierny. Podaj wiek.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………Poseł…………………….Senator……………..Europoseł………….Prezydent……………………..

5. Państwa dzielą się na:

a) jednolite np. Polska

b) złożone, czyli posiadające wiele części składowych, dość niezależnych: Rosja (……………),

Niemcy (……………………….), Szwajcaria (……………………….), USA(………………)

6. Państwa dzielą się na:

a)republiki – przykłady:……………………………………………………………………………

b)monarchie:………………………………………………………………………………………..

***Podaj monarchie absolutne w XXI wieku:…………………………………………………….

7. Do każdego opisu typu reżimu politycznego dopisz jego nazwę. A. W państwie o takim reżimie wybory mają najczęściej charakter fasadowy i rytualny albo ich wyniki są fałszowane. Aparat władzy represjonuje wyłącznie przeciwników politycznych. Dobro i interes państwa są głównymi deklarowanymi wartościami politycznymi, a społeczeństwo wiąże z państwem relacja patronalno-klientalna……………………………………………………………

B. Władza w państwie o takim reżimie ma ambicje kontroli życia publicznego, ale i życia prywatnego obywateli. Aparat administracji podporządkowany jest monopartii, która głosi ideę budowy nowego człowieka i nowego społeczeństwa…

C. W państwie o takim reżimie politycznym przestrzegane są prawa i wolności człowieka o charakterze osobistym i politycznym, władza ustawodawcza wybierana jest w wolnych wyborach powszechnych………………………………

8. Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu.


Winston Churchill (1874-1965), premier Wielkiej Brytanii

 

9. Nazwij przedstawione patologie demokracji.

KARTA PRACY – DEMOKRACJA PAŃSTWO REŻIMY……………………………………… 1 REŻIMY DZIELĄ KARTA PRACY – DEMOKRACJA PAŃSTWO REŻIMY……………………………………… 1 REŻIMY DZIELĄ KARTA PRACY – DEMOKRACJA PAŃSTWO REŻIMY……………………………………… 1 REŻIMY DZIELĄ KARTA PRACY – DEMOKRACJA PAŃSTWO REŻIMY……………………………………… 1 REŻIMY DZIELĄ


JANUARI 2019 YTH MENTERI PARIWISATA DI – JAKARTA
KARTA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU NEGOCJACJE I MEDIACJE 1
KARTA USŁUG 2021 STRONA 2 Z 2 ZGŁOSZENIE


Tags: demokracja jest, dlaczego demokracja, państwo, pracy, karta, demokracja, reżimy………………………………………, dzielą, reżimy