NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ STARATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 20112013 ÇOK

1 A KÉMIAI TERMODINAMIKA ALAPJAI AZ ENERGIAMEGMARADÁS TÖRVÉNYE
1 AZ ANYAGI PONT KINEMATIKÁJA ÉS DINAMIKÁJA 1 ÉRTELMEZZE
3 DYNAMIKA KŘIVOČARÝCH A PŘÍMOČARÝCH POHYBŮ DYNAMIKA STUDUJE PŘÍČINY

6 NETIESINIS DINAMIKOS UŽDAVINYS 61 BENDROJI FORMULUOTĖ KINTANT PRIDĖTOMS
9 DYNAMIKA KVAPALÍN A PLYNOV 91 9DYNAMIKA KVAPALÍN A
ANVÄNDARMANUAL LEAGUETRACKER VERSION 10 COPYRIGHT DYNAMIK AB

AYRINTILI FAALİYET RAPORU TASLAĞI
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

STARATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


2011-2013 ÇOK YILLI BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ

EK AÇIKLAMALARI VE TABLOLARI

13-07-2010 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.65.00.00/954-2250 sayılı yazımız ile 2011-2013 Çok Yıllı bütçe hazırlama süreci başlatılmıştır. Yazımızda yapılan açıklamalara ek olarak aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.


1-Harcama birimlerimizin tamamı bütçe hazırlık sürecinde aşağıdaki tablolardan;

  1. Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu

  2. EK-24: Birime Ait Genel Bilgiler


tablolarını mutlaka dolduracaklar ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderecekleri bütçe tekliflerinin ekinde sunacaklardır. Bu tabloların açıklamalarına uygun olarak doldurulması gerekir. Ayrıca “Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu” tablosu mutlaka e-bütçe sistemine girilmelidir.

2-Aşağıda sunulan diğer tablolardan gider bütçe teklifi yapılan harcama kalemleri ile ilgili gider bütçe fişlerinin açıklama kısmına aşağıda uygun olan tabloların aynıları doldurularak e-bütçe sistemine girilmelidir.

3- Gelir Bütçe fişleri ile ilgili tabloları sadece öz geliri olan (II.Öğretim geliri, Doktora geliri, Yüksek lisans geliri, Örgün öğretim geliri, kira geliri, lojman geliri, diğer gelirleri, Döner sermaye fon payı) harcama birimleri aşağıdaki örnek tablolara göre hazırlayacak ve e-bütçe sistemine girmeden bütçe teklifi ekinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir.

4- Yazımızda Bütçe teklifinin % 5 arttırılarak yapılması gerektiği belirtilmiş olup, 2012 ve 2013 yılları içinde bir önceki yıl rakamı % 5 arttırılarak hazırlanacaktır.

5- % 5 arttırma olayı bütçe gider fişi hazırlanan ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde değil ekonomik birinci düzeyinde (Örnek: 03.2.1.01 Kırtasiye alımları harcama kalemi düzeyinde değil, 03 Mal ve Hizmet Alımları düzeyinde ) değerlendirilmelidir. Dördüncü düzeyde bazı kalemler değişmeyip, bazıları düşüş gösterebilir veya bazıları % 5 ten çok fazla artabilir. Önemli olan ekonomik düzeyin birinci düzeyinde 03 veya 06 toplamında % 5 olmasıdır.Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu


2009

2010

2011

2012

2013

GERÇEKLEŞME*

HAZİRAN

TAHMİN*

TAHMİN*

TAHMİN*

I. PERSONEL**

 

 

 

 

 

1. Kadrolu personel sayısı1

 

 

 

 

 

2. Sözleşmeli personel sayısı2

 

 

 

 

 

3. Geçici işçi sayısı (Adam/Ay)

 

 

 

 

 

4. Sürekli İşçi sayısı

 

 

 

 

 

II. YOLLUKLAR**

 

 

 

 

 

1. Yurtiçi geçici görevlendirme sayısı***

 

 

 

 

 

2. Yurtiçi geçici görev süresi (gün)****

 

 

 

 

 

3. Ticari taşıtlardan yararlanan personel sayısı3

 

 

 

 

 

4. Yurtiçi sürekli görev yolluğu alan personel sayısı

 

 

 

 

 

5. Yolluk karşılığı tazminat alan personel sayısı

 

 

 

 

 

6. Yurtdışı geçici görevlendirme sayısı***

 

 

 

 

 

7. Yurtdışı geçici görev süresi (gün)****

 

 

 

 

 

8. Yurtdışı sürekli görev yolluğu alan personel sayısı

 

 

 

 

 

III. HİZMET ALIMLARI VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ**

 

 

 

 

 

1.Üçüncü şahıslara temizliği ihale edilen hizmet yerlerinin alanı (m2)4


2.Telefon hattı sayısı5


3.Faks hattı sayısı6


4.Araç telefonu sayısı


5.Çağrı cihazı sayısı


6.Kiralanan bina sayısı


7.Kiralanan bina kullanım alanı (m2)


8.Kiralanan binaların yıllık kira bedelleri


9.Kiralanan taşıtların yıllık kira bedelleri


10.Kiralanan taşıt sayısı


11.Onarım ihtiyacı olan taşıt sayısı


12.Diğer makine, teçhizat sayısı


13.Sözleşme ile bakım onarımı yaptırılan makine teçhizata ilişkin sözleşme bedelleri


14.Bütün hizmet binalarının toplam kapalı mekân alanı (m2)


15.Geçici personel sayısı


16.Lisan ve diğer kurslardan yararlanan personel sayısı7


IV. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI**

 

 

 

 

 

1.Ortalama yıllık su sarfiyatı (m3)


2.Ortalama yıllık enerji sarfiyatı


i. Kömür (ton)


ii. Odun (ton)


iii. Fuel-oil (ısınma amaçlı) (litre)


iv. Doğal gaz (m3)


v. Elektrik (Kwh)


vi. Akaryakıt (taşıtlar için) (litre)


3. Özel nitelikte giyecek yardımı alan personel sayısı


4. Giyecek yardımı alan personel sayısı


Açıklama: Turuncu yapılan hücreler boş bırakılacaktır.


Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (Devamı)


2009

2010

2011

2012

2013

GERÇEKLEŞME

HAZİRAN

TAHMİN

TAHMİN

TAHMİN

V. MAMUL MAL ALIMLARI8

 

 

 

 

 

1. Bilgisayar (PC) sayısı

 

 

 

 

 

2. Daktilo makinesi sayısı

 

 

 

 

 

3. Fotokopi makinesi sayısı

 

 

 

 

 

4. Yangın söndürme cihazı sayısı

 

 

 

 

 

5. Diğer büro makineleri ile büro malzemeleri

 

 

 

 

 

VI. BİRİME İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER BİLGİLER**

 

 

 

 

 

1.


2.


3.


4.


5.FORM 13a. Gelir Bütçe Fişi

Gelir bütçe fişleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde aşağıdaki tablolara göre harcama birimleri tarafından hazırlanacak olup, e-bütçe sistemine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca girişleri merkezi olarak yapılacaktır. 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan kurumlar gelir bütçe fişlerini ayrıntılı (gelirin yasal dayanağı, önceki yıllar gerçekleşmeleri, gelir tahmininde kullanılan hesaplama yöntemi vb.) biçimde dolduracaklardır.

Aşağıda SKSD’nin gelir bütçe fişlerinin listesi ve bu bütçe fişlerinin doldurulmasına ilişkin bilgiler örnek tablolar yer almaktadır. Gelir bütçe fişi tablolarının bu bilgilere göre doldurulması gerekmektedir.03

1

2

29

Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler

03

1

2

31

İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler

03

1

2

34

Tezli Yüksek Lisans Gelirleri

03

1

2

35

Doktora Gelirleri

03

1

2

36

Sosyal Tesis İşletme Gelirleri

03

1

2

99

Diğer Hizmet GelirleriEKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

2011

2012

2013

03

1

2

29

Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler

Birim Adı

1. Öğretim

2010 yılı öğrenci sayısı (Staj sonunda mezun olacak öğrenci sayısı dahil edilmeyecektir)

2010-2011 Kontenjanı

Toplam Öğrenci Sayısı

I.Ö. Harç Miktarı

Toplam Gelir

 


 


 


 


 


 
 


 


TOPLAM
EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

2011

2012

2013

03

1

2

31

İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler


Birim Adı

I.Ö. Harç Miktarı

2. Öğretim

2010 yılı II.Öğr. öğrenci sayısı (Staj sonunda mezun olacak öğrenci sayısı dahil edilmeyecektir)

2010-2011 Kontenjanı

Toplam Öğrenci Sayısı

II.Ö. Harç Miktarı

Toplam Harç Tahsilatı

SKS Payı

İMİD Payı

Birim Payı Gelir Toplamı

TOPLAM

 EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

2011

2012

2013

03

1

2

34

Tezli Yüksek Lisans Gelirleri

Enstitü Adı

Kayıtlı öğrenci sayısı*

2010-2011 Kontenjan Tahmini

Toplam Öğrenci Sayısı

Harç Miktarı

Toplam Gelir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

*30.06.2010 tarihindeki yüksek lisans öğrenci sayısı yazılacaktır.EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

2011

2012

2013

03

1

2

35

Doktora Gelirleri

Enstitü Adı

Kayıtlı öğrenci sayısı*

2010-2011 Kontenjan Tahmini

Toplam Öğrenci Sayısı

Harç Miktarı

Toplam Gelir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 


*30.06.2010 tarihindeki doktora öğrenci sayısı yazılacaktır.EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

2011

2012

2013

03

1

2

99

Diğer hizmet gelirleri


Hizmet Türü

2011 YILI TAHMİNİ GELİR

Yemek Kartı Satış Geliri


Fotokopi Geliri


Bahar Şenliği Stand Geliri


Özel Yetenek Sınav Geliri


Stand Kiralama Geliri


Kulüp Aidat Geliri


TOPLAM
KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07

2

03

2

1

01

Kırtasiye Alımları


Talep Edilen Malzemenin Adı

Taşınır Kodu

Talep Edilen Miktar

Birimi*

Birim Fiyat

Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


GENEL TOPLAM


Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.

* Top, adet, kg, kutu, lt. vb.KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07

2

03

2

1

03

Periyodik Yayın Alımları
 

2011

Yayın Türü

Adı

Abonelik Süresi

Abonelik Bedeli

Toplam Tutar

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


Not: Yayın türüne dergi, bülten vb. yazılacaktır.

2009

Yayın Türü

Adı

Abonelik Süresi

Abonelik Bedeli

Toplam Tutar

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 2010 İlk 6 Ay

Yayın Türü

Adı

Abonelik Süresi

Abonelik Bedeli

Toplam Tutar

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07


03

2

1

05

Baskı ve Cilt Giderleri
 


Baskı ve Cilt Yapılacak Yayın Adı

2009

2010 İlk 6 Aylık

2011 Tahmini

Adet

Birim Fiyat

Toplam Tutar

Adet

Birim Fiyat

Toplam Tutar

Adet

Birim Fiyat

Toplam Tutar

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


TOPLAM


Not: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.


KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07

2

03

2

2

02

Temizlik Malzemesi Alımları
 Talep Edilen Malzemenin Adı

Taşınır Kodu

Talep Edilen Miktar

Birimi*

Birim Fiyat

Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


GENEL TOPLAM


Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.

* Top, adet, kg, kutu, lt. vb.KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07


03

2

3

02

Akaryakıt ve Yağ Alımları
 


Etkinlik Adı*

Etkinlik Sayısı

Ortalama Mesafe

Akaryakıt İhtiyacı

Akaryakıt Lt Fiyatı

Toplam Tutar

TOPLAMNot1: KDV dahil tutarlar yazılacaktır.

*Spor müsabakalarındaki branşlar, kulüp etkinlikleri için kulüp isimleri vb. ayrımı yapılarak doldurulacaktır.KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07


03

2

4

01

Yiyecek Alımları
 


Ay

Merkez Mutfakları Öğün Maliyeti

Öğün Sayısı

Toplam Maliyet

Ücretli

Burslu

Toplam

Ocak


 

 

 

 

Şubat

 

 

 

 

Mart

 

 

 

 

Nisan

 

 

 

 

Mayıs

 

 

 

 

Haziran

 

 

 

 

Temmuz

 

 

 

 

Ağustos

 

 

 

 

Eylül

 

 

 

 

Ekim

 

 

 

 

Kasım

 

 

 

 

Aralık

 

 

 

 

TOPLAM  Merkez Mutfağı Olmayan Birim Adı

Öğün Maliyeti

Öğün Sayısı

Toplam Maliyet

Ücretli

Burslu

Toplam

Not1: KDV dahil tutarlar yazılacaktır.


KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07


03

2

4

02

İçecek Alımları
 


Talep Edilen Malzemenin Adı

Taşınır Kodu

Talep Edilen Miktar

Birim Fiyat

Toplam Tutar

Şişe Suları

150

08

01

01

 

 

 

Damacana Suları

150

08

01

02

 

 

 

GENEL TOPLAM


Not: KDV dahil tutarlar yazılacaktır. KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07

2

03

2

5

01

Giyecek Alımları      

 2009

2010

2011

Unvanı

Kişi Sayısı

Kişi Başına Yardım Tutarı

Toplam Yardım Tutarı

Kişi Sayısı

Kişi Başına Yardım Tutarı

Toplam Yardım Tutarı

Kişi Sayısı

Kişi Başına Yardım Tutarı

Toplam Yardım Tutarı

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM


Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır. KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07


03

2

5

02

Spor Malzemeleri Alımları      

 


S.N

Malzemenin adı

Taşınır Kodu

Mevcut malzemenin miktarı

2011 YILI İÇİN

Talep Edilen malzeme Miktarı

Talep edilen malzemenin birim fiyatı

Toplam Tutarı (TL)

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

GENEL TOPLAM


Not1:KDV dahil tutarlar yazılacaktır.Not2:Mevcut Malzeme Miktarları 30/06/2010 tarihi dikkate alınarak doldurulacaktır.


 KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07


03

2

6

02

Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
 


Talep Edilen Malzemenin Adı

Taşınır Kodu

Talep Edilen Miktar

Birim Fiyat

Toplam Tutar
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPLAM TUTARNot1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07


03

2

9

90

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
 


Talep Edilen Malzemenin Adı

Taşınır Kodu

Talep Edilen Miktar

Birim Fiyat

Toplam Tutar

Lambalar

150

12

04

01

 

 

 

Prizler

150

12

04

06

 

 

 

Anahtarlar

150

12

04

08

 

 

 

Kapı kolları ve pencere tutacakları

150

12

06

08

 

 

 

Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler (ambalaj malz.,lehim,teleks bobin vb.)

150

99

 

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR


Not: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07


03

3

1

01

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
 Katılacak Personelin Unvanı

Görevlendirilme Sebebi

2009 Katılan Pers. Sayısı

2011 Katılacak Pers. Sayısı

2009 Gün Sayısı

2011 Gün Sayısı

Yevmiye (TL)

Konaklama

masrafı (TL)

Yol masrafı (TL)

Toplam Tutar (TL)  

 


 

 

  

 


 

 GENEL TOPLAM
 

Kulüp/Spor Müsabakası Adı

2009 Görevlendirilen Öğrenci Sayısı

2011 Görevlendirilen Öğrenci Sayısı

2009 Görevlendirme Gün Sayısı

2011 Görevlendirme Gün Sayısı

Yevmiye (TL)

Konaklama masrafı (TL)

Yol masrafı (TL)

Toplam (TL)

1


2

 


 


 

 

 

 


3

 


 


 

 

 

 


4

 


 


 

 

 

 
GENEL TOPLAMNot:2011 yılı görevlendirmelerine ilişkin olarak yukarıdaki tablo doldurulacaktır.KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07


03

5

1

08

Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
 Temizliği Yapılacak Yer

Alan (m2)

Çalıştırılacak İşçi Sayısı

Birim İşçi Maliyeti

Toplam Maliyet
TOPLAM


KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07

2

03

5

2

02

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
 TELEFON/FAKS NUMARASI:

Fatura Dönemleri*

Fatura Tutarları (TL)

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 
KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07

2

03

5

4

01

İlan Giderleri
  

Yerel Gazetelere Verilen

Kamu İhale Bülteninde Yayınlanan

TOPLAM GİDER

 

İlan Sayısı

Ortalama İlan Bedeli

Toplam İlan Gideri

İlan Sayısı

Ortalama İlan Bedeli

Toplam İlan Gideri

2009 Gerçekleşme

 

 


2010 Gerçekleşme*

 

 


2011 Talebi

 

 


*2010 yılı ilk altı aylık gerçekleşme rakamları yazılacaktır.KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07


03

5

5

02

Taşıt Kiralaması Giderleri
 


Kulüp/Spor Müsabakası Adı

2009 Gerçekleşme

2010 Gerçekleşme

Araç Kiralanan Gün Sayısı

Mesafe (km)

Toplam Tutar (TL)

Kulüp/Spor Müsabakası Adı

Araç Kiralanan Gün Sayısı

Mesafe (km)

Toplam Tutar (TL)

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07

2

03

5

9

03

Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
 2009 GERÇEKLEŞEN

2010 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN

2011 TAHMİNİ

 

Unvanı

Eğitim/Kurs Ücreti

Eğitim/Kurs Ücreti

Eğitim/Kurs Ücreti

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

 8

 

 9

 

 10

 

 


KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07


03

6

2

02

Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
 Etkinlik Türü*

Düzenlenecek Sayı

Katılımcı Sayısı

Ulaşım Giderleri

Konaklama Giderleri

Yolluk Giderleri

Diğer**

Toplam Gider

Genel Toplam
*Sempozyum, seminer, fuar vb.
KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07

2

03

7

1

01

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

      

      


 S.N

Malzemenin adı

Taşınır Kodu

Mevcut malzemenin miktarı*

2011 YILI İÇİN

Talep edilen malzemenin miktarı

Talep edilen malzemenin birim fiyatı

Toplam Tutarı (TL)

1

Dolaplar

255

03

01

01

 

 

 

 

2

Masalar

255

03

01

02

 

 

 

 

3

Koltuklar

255

03

01

03

 

 

 

 

4

Sandalyeler

255

03

01

04

 

 

 

 

5

Sehpalar

255

03

01

07

 

 

 

 

6

Etajerler

255

03

01

08

 

 

 

 

7

Diğer**

 

 

 

 

GENEL TOPLAM


Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.

*Mevcut Malzeme Miktarları 30/06/2010 tarihi dikkate alınarak doldurulacaktır.

**Tabloda yer almayan malzeme adları belirtilecektir.

KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ

EKONOMİK

SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

2011

2012

2013

38

61

09

07

2

03

7

1

02

Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları

      

      


 


S. No

Makine/Teçhizat adı

Taşınır Kodu

Mevcut Malzeme miktarı*

İstenen Adet

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı (TL)

1

 

 

 

 

 

 

 


2

 

 

 

 

 

 

 


3

 

 

 

 

 

 

 


4

 

 

 

 

 

 

 


5

 

 

 

 

 

 

 


6

 

 

 

 

 

 

 


7

 

 

 

 

 

 

 


8

 

 

 

 

 

 

 


9

 

 

 

 

 

 

 


10

 

 

 

 

 

 

 


11

 

 

 

 

 

 

 


12

 

 

 

 

 

 

 


GENEL TOPLAM


Not: KDV dahil tutarlar yazılacaktır.

*30/06/2010 tarihi dikkate alınarak doldurulacaktır.
KURUMSAL

SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA

FİN.

TİPİ