REPEATBLOCKAMENDAMENDDATE{15052013}1552013DATE ANOA70124ANONUMAM50NUMAM PAKEITIMAS NUMAM50NUMAM REPEATBLOCKBYMEMBERSHELMUT SCHOLZMEMBERS AUNOMDE{GUE}GUENGL FRAKCIJOS VARDUAUNOMDE

REPEATBLOCKAMENDAMENDDATE{15052013}1552013DATE ANOA70124ANONUMAM50NUMAM PAKEITIMAS NUMAM50NUMAM REPEATBLOCKBYMEMBERSHELMUT SCHOLZMEMBERS AUNOMDE{GUE}GUENGL FRAKCIJOS VARDUAUNOMDE


AM_Ple_LegReport


<RepeatBlock-Amend><Amend><Date>{15/05/2013}15.5.2013</Date> <ANo>A7-0124</ANo>/<NumAm>50</NumAm>

Pakeitimas <NumAm>50</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Helmut Scholz</Members>

<AuNomDe>{GUE}GUE/NGL frakcijos vardu</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Pranešimas</TitreType> A7-0124/2013

<Rapporteur>Paweł Zalewski</Rapporteur>

<Titre>Finansinės atsakomybės, susijusios su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES, paskirstymo tvarkos nustatymas</Titre>

<DocRef>COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)</DocRef>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 dalis</Article>


Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiame reglamente numatytais atvejais Komisija priima sprendimą, kuriuo pagal 1 dalyje išdėstytus kriterijus nustatoma susijusios valstybės narės finansinė atsakomybė.

2. Šiame reglamente numatytais atvejais Komisija priima sprendimą, kuriuo pagal 1 dalyje išdėstytus kriterijus nustatoma susijusios valstybės narės finansinė atsakomybė. Susijusi valstybė narė gali per mėnesį pateikti prieštaravimą dėl Komisijos sprendimo. Dėl pateikto prieštaravimo sprendimą priima Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priima galutinį sprendimą dėl atsakomybės paskirstymo tarp Sąjungos ir valstybės narės.

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{15/05/2013}15.5.2013</Date> <ANo>A7-0124</ANo>/<NumAm>51</NumAm>

Pakeitimas <NumAm>51</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Helmut Scholz</Members>

<AuNomDe>{GUE}GUE/NGL frakcijos vardu</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Pranešimas</TitreType> A7-0124/2013

<Rapporteur>Paweł Zalewski</Rapporteur>

<Titre>Finansinės atsakomybės, susijusios su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES, paskirstymo tvarkos nustatymas</Titre>

<DocRef>COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)</DocRef>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 straipsnio 2 dalis</Article>


Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija bet kuriuo metu gali reikalauti, kad susijusi valstybė narė laikytųsi tam tikros pozicijos dėl ginčo metu iškelto teisės klausimo ar kito dalyko, dėl kurio Sąjunga suinteresuota.

Išbraukta.

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{15/05/2013}15.5.2013</Date> <ANo>A7-0124</ANo>/<NumAm>52</NumAm>

Pakeitimas <NumAm>52</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Helmut Scholz</Members>

<AuNomDe>{GUE}GUE/NGL frakcijos vardu</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Pranešimas</TitreType> A7-0124/2013

<Rapporteur>Paweł Zalewski</Rapporteur>

<Titre>Finansinės atsakomybės, susijusios su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES, paskirstymo tvarkos nustatymas</Titre>

<DocRef>COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)</DocRef>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 straipsnio 3 dalis</Article>


Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė nesutinka baigti ginčą taikos sutartimi, Komisija gali baigti ginčą taikos sutartimi, jei tai būtina dėl viršesnio Sąjungos intereso.

Išbraukta.

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{15/05/2013}15.5.2013</Date> <ANo>A7-0124</ANo>/<NumAm>53</NumAm>

Pakeitimas <NumAm>53</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Helmut Scholz</Members>

<AuNomDe>{GUE}GUE/NGL frakcijos vardu</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Pranešimas</TitreType> A7-0124/2013

<Rapporteur>Paweł Zalewski</Rapporteur>

<Titre>Finansinės atsakomybės, susijusios su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES, paskirstymo tvarkos nustatymas</Titre>

<DocRef>COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)</DocRef>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>17 straipsnio 4 dalis</Article>


Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu susijusi valstybė narė nepareiškia prieštaravimų dėl Komisijos sprendimo per vieną mėnesį, susijusi valstybė narė į Sąjungos biudžetą sumoka kompensaciją už priteistos sumos ar taikos sutartyje nustatytos sumos sumokėjimą ne vėliau kaip per tris mėnesius po Komisijos sprendimo priėmimo. Susijusi valstybė narė sumoka mokėtinas palūkanas, kurių dydis sutampa su kitoms į Sąjungos biudžetą mokėtinoms lėšoms taikomu palūkanų dydžiu.

4. Jeigu susijusi valstybė narė nepareiškia prieštaravimų dėl Komisijos sprendimo per vieną mėnesį, susijusi valstybė narė į Sąjungos biudžetą sumoka kompensaciją už priteistos sumos ar taikos sutartyje nustatytos sumos sumokėjimą ne vėliau kaip per tris mėnesius po Komisijos sprendimo priėmimo. Dėl pateikto prieštaravimo sprendimą priima Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Susijusi valstybė narė sumoka mokėtinas palūkanas, kurių dydis sutampa su kitoms į Sąjungos biudžetą mokėtinoms lėšoms taikomu palūkanų dydžiu.

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{15/05/2013}15.5.2013</Date> <ANo>A7-0124</ANo>/<NumAm>54</NumAm>

Pakeitimas <NumAm>54</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Helmut Scholz</Members>

<AuNomDe>{GUE}GUE/NGL frakcijos vardu</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Pranešimas</TitreType> A7-0124/2013

<Rapporteur>Paweł Zalewski</Rapporteur>

<Titre>Finansinės atsakomybės, susijusios su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES, paskirstymo tvarkos nustatymas</Titre>

<DocRef>COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)</DocRef>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>17 straipsnio 5 dalis</Article>


Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jeigu susijusi valstybė narės pareiškia prieštaravimus ir Komisija su jais nesutinka, Komisija per tris mėnesius po valstybės narės prieštaravimų gavimo priima sprendimą ir pareikalauja, kad susijusi valstybė narė kompensuotų Komisijos sumokėtą sumą kartu su palūkanomis, kurių dydis sutampa su kitoms į Sąjungos biudžetą mokėtinoms lėšoms taikomu palūkanų dydžiu.

5. Jeigu susijusi valstybė narė pareiškia prieštaravimus, tai Komisijos sprendimas neįsigalioja tol, kol Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nepriima nutarimo dėl Komisijos sprendimo esminio teisingumo. Jei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtina Komisijos sprendimą, tai Komisija per tris mėnesius po valstybės narės prieštaravimų gavimo priima sprendimą ir pareikalauja, kad susijusi valstybė narė kompensuotų Komisijos sumokėtą sumą kartu su palūkanomis, kurių dydis sutampa su kitoms į Sąjungos biudžetą mokėtinoms lėšoms taikomu palūkanų dydžiu.

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

<PathFdR>AM\936361LT.doc</PathFdR> PE<NoPE>509.806</NoPE><Version>v01-00</Version>

LT Susivieniję įvairovėje LT

Tags: anoa70124anonumam50numam, repeatblockbymembershelmut, repeatblockamendamenddate{15052013}1552013date, varduaunomde, frakcijos, numam50numam, pakeitimas, scholzmembers, aunomde{gue}guengl