6 KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KLAUSIMAI ASMENIMS SIEKIANTIEMS ĮGYTI PRADINĘ PROFESINĘ
6
KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KLAUSIMAI, ASMENIMS, SIEKIANTIEMS ĮGYTI PRADINĘ PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ KELEIVIAMS VEŽTI

Kuriame teiginyje teisingai išvardinti motorinio transporto vairuotojai, kuriems privalomas vairuotojo pažymėjime kodas „95“?

Kuriame teiginyje teisingai išvardinti reikalavimai C arba D kategorijos transporto priemonės vairuotojui, turinčiam teisėse Kodą 95, papildomai įgijus CE arba DE kategorijas?

Kelių valandų kursą turi išklausyti vairuotojai periodinių mokymų metu, tobulindami kvalifikaciją?

Kuriame atsakyme išvardintos priežastys dėl kokių gali perkaisti variklis ?

Kuriame teiginyje teisingai pateikta informacija apie tai, ką vairuotojas gali sužinoti iš variklio Pv (galingumo – sūkių skaičiaus) diagramų?

Kuris parametras turi didžiausią įtaką automobilio traukos jėgai ?

Kada dyzelinio variklio pripildymo koeficientas yra didžiausias ?

Kada variklio be turbopūstuvo galia didžiausia?

Ar didėjant variklio sūkių dažniui, naudingoji galia didėja?

Kuriame iš išvardintų atsakymų yra pagrindiniai transporto priemonės variklio charakteristikos parametrai?

Transporto priemonės variklio galingumas X AJ. Kiek tai sudaro kilovatų ?

Kada dyzelinio variklio pripildymo koeficientas yra didžiausias ?

Koks yra pagrindinis tarpinio oro aušintuvo varikliuose panaudojimo tikslas ?

Pagrindinis automobilio variklio ekonomiškumo rodiklis yra:

Padidintos trinties diferencialo panaudojimo pagrindinis tikslas yra :

Kokia tarpašinio diferencialo pagrindinė funkcija?

Ką vadiname pavaros perdavimo skaičiumi?

Lėtinančios dviejų įstrižakrumplių krumpliaračių pavaros perdavimo skaičius yra lygus 2,0. Kuris iš pateiktų teiginių yra teisingas?

Automobilis važiuoja įjungta pavara, kurios perdavimo skaičius yra X1. Skirstymo dėžėje įjungta lėtinančioji pavara, kurios perdavimo skaičius yra X2. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius yra X3. Kuris iš atsakymų teisingas?

Kokia pneumatinės stabdžių sistemos trijų ar keturių kontūrų apsauginio vožtuvo paskirtis ?

Kokią įtaką daro sugedęs stabdžių stiprintuvas stabdžių sistemos darbui?

Kokia paskirtis yra dvipusio veikimo (akumuliatorinis) stabdymo cilindro pneumatinėje stabdžių sistemoje?

Kuriose išvardintose transporto priemonėse privaloma įrengti stabdžių lėtintuvus?

Kuriame atsakyme teisingai apibūdinti retarderiai?

Kokiu būdu aušinamas retarderis?

Kokiu būdu aušinamas sūkurinių srovių retarderiai?

Pažymėkite atsakymo variantą, kuriame išvardintos pagalbinės (ilgalaikio) stabdymo sistemos jų stabdymo efektyvumo didėjimo tvarka.

Kada variklio dekompresinio (hidraulinio) stabdžio efektyvumas didžiausias ?

Kada galima išvystyti didžiausią automobilio traukos jėgą ?

Ką galima nustatyti iš automobilio galios (jėgos) balanso diagramos ?

Jeigu automobilio traukos jėga bus mažesnė už kelio pasipriešinimo ir oro pasipriešinimo jėgų sumą, tai:

Kuriame atsakyme teisingai išvardinti veiksmai suprantami kaip dinaminis įkalnės įveikimas?

Kaip keičiasi stabdymo kelias, didėjant greičiui ?

Kaip keičiasi šiuolaikinio dviašio automobilio ašių apkrova, staigiai stabdant automobilį horizontaliame kelyje su sausa asfalto danga?

Nuo kokių parametrų priklauso kritinis automobilio šoninio slydimo pradžios greitis?

Nuo kokių parametrų priklauso kritinis automobilio virtimo pradžios greitis?

Ekstremalaus stabdymo metu su ABS sistema stabdymo kelio ilgis, lyginant su sistema be ABS:

Dėl nesandarumo galinio rato pneumocilindre (energoakumuliatoriuje) užsiblokavo rato stabdis. Kaip reikėtų pasielgti ?

Iš prietaisų skydelyje esančių prietaisų matome, jog viename iš stabdžių kontūrų slėgis krito iki 0 Bar. Jūsų veiksmai:

Santykinės efektyviosios degalų sąnaudos apibrėžia:

Kada yra mažiausios variklio santykinės efektyviosios degalų sąnaudos ?

Tachometre esanti žaliai pažymėta zona rodo:

Kokia tvarka įsibėgėjimo metu pilnai pakrautoje transporto priemonėje jungiamos pavaros, siekiant ekonominio vairavimo?

Kaip teisingai elgtis įkalnėje, pasirenkant teisingą pavarą?

Kaip teisingai elgtis nuokalnėje, pasirenkant teisingą pavarą?

Kaip galima būtų maksimaliai išnaudoti automobilio inerciją, siekiant kuro ekonomiškumo?

Kaip kinta oro pasipriešinimo jėga, priklausomai nuo oro temperatūros?

Kaip kinta rato pasipriešinimo riedėjimui jėga, priklausomai nuo automobilio greičio?

Kaip kinta oro pasipriešinimo jėga, didėjant automobilio greičiui?

Kokie iš išvardintų dyzelinių variklių išmetamose dujose aptinkamų komponentų kiekiai ribojami EURO x standartų?

Koks pagrindinis metodas taikomas azoto oksido kiekiui mažinti šiuolaikinių dyzelinių variklių į aplinką išmetamose dujose?

Kokiu tikslu automobiliuose naudojamas karbamido tirpalas?

Kokia išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemos (EGR) paskirtis?

Kokia pagrindinė naftinių degalų elementinė sudėtis?

Kas nustato biodegalų kiekio degaluose minimalius dydžius?

Kuo skiriasi žieminiai dyzeliniai degalai nuo vasarinių?

Kokius važiavimo stilius naudojant degalų sąnaudos mažėja?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinta kasdieninio vairavimo trukmė?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinta prailginta kasdieninio vairavimo trukmė ?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinta maksimali kasdieninio vairavimo trukmė per savaite?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinta maksimali bendra vairavimo trukmė per dvi savaites paeiliui?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinta dviejų vairuotojų kasdieninio vairavimo trukmė?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinta data pagal kurią versle dalyvaujančiose kelių transporto transporto priemonėse turi būti įrengti skaitmeniniai tachografai?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinta data nuo kurios galima registruoti naujas transporto priemones ir autobusus tik su varikliais, kurių išmetamųjų teršalų kiekis atitinka ne žemesnį nei ,,Euro‘‘-4 standartą?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinti vairuotojo kasdieninio poilsio pertraukimai?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinti vairuotojo veiksmai kai jis analoginio tachografo perjungimo mechanizmą perjungia į poziciją,, Buvimas darbe‘‘?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinti vairuotojo veiksmai kai jis analoginio tachografo perjungimo mechanizmą perjungia į poziciją,, Kiti darbai“?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinta vairuotojo veika, kai jis analoginio tachografo perjungimo mechanizmą perjungia į poziciją: ,,Pertrauka darbo metu ir kasdieninis poilsis“?

Kuriame teiginyje teisingai įvardintas tachografo registracijos lapo keitimas kai per darbo dieną yra keičiama transporto priemonę ?

Kuriame teiginyje teisingai įvardintas tachografo registracijos lapo užpildymas kai per darbo dieną keičiama transporto priemonė kita ir kai registracijos lapo tipas tinka tachografo tipui?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinta vairuotojo veika, kai jis negali naudotis transporto priemonėje sumontuotu analoginiu tachografu, nes kurį laiką nebūna transporto priemonėje?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinti vairuotojo veiksmai, kai buvo nustatytas tachografo gedimas?

Kuriame teiginyje teisingai pateikta informaciją apie skaitmeninio tachografo kortelę, kurį vairuotojui?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinti vairuotojo veiksmai vykdant važiavimą tarptautiniu maršrutu kai vairuotojo kortelė?

Įdedama į skaitmeninį tachografą pradėjus darbą vienoje šalyje, o išimama baigus darbą kitoje šalyje.

Kuriame atsakyme teisingai įvardintos priemonė už krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis naudojant tachografą, kurio viena iš funkcijų atjungta?

Kuriame atsakyme teisingai įvardintos priemonės už krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis be greičio ribojimo prietaiso, ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinta kokią pagalbą vairuotojas privalo suteikti eismo įvykyje nukentėjusiems asmenims?

Kuriame teiginyje teisingai įvardinta kokius dokumentus vairuotojas privalo turėti gavęs kvietimą į atvykti į policijos nuovadą? Kuriame teiginyje teisingai įvardinta kokius dokumentus vairuotojas privalo turėti gavęs kvietimą į atvykti į policijos nuovadą?

Kokiame teiginyje įvardintas teisingas atsakymas kuriose šalyse važiavimas dieną įjungtomis šviesomis neapibrėžtas kelių eismo taisyklėmis?

Kokiame teiginyje įvardintas teisingas atsakymas kuriose Europos šalyse neribojamas greitis greitkeliuose?

Kuriose Europos šalyse gyvenvietėse leidžiamas maksimalus greiti iki 60 km/h?

Kokiame teiginyje įvardintas teisingas atsakymas kai tramvajų vairuotojai turi pirmenybę prieš nebėginį transportą?

Kokiame teiginyje įvardintas teisingas atsakymas kas draudžiama nebėginiam transportui tramvajų sustojimo vietose?

Kuriame teiginyje teisingai ir pilnai išvardintas eismo įvykių pasiskirstymas pagal rūšis?

Vairuotojo veiksmai aptikus savo transporto priemonėje nelegalus:

Kaip turėtų pasielgti transporto priemonės vairuotojas, kad užkirstų kelią nelegalių migrantų patekimui į transporto priemonę?

Pagal atliekamo darbo pobūdį transporto priemonės vairuotojo specialios pareigos konkretizuojamos:

Pagal administracinės teisės pažeidimų kodeksą važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiams) viršijant leidžiamą bendrą svorį užtraukia baudą vairuotojams:

Koks mokslas tiria transporto priemonės vairuotojo teisingos sėdėsenos padėtis?

Kokias pasekmes sukelia nepatogi transporto priemonės vairuotojo padėtis vairuojant?

Kuriame atsakyme teisingai išvardyti pavojai krovinių krovimui rankomis?

Apibudinkite pasekmes, jei krovinys transporto priemonėje bus pakrautas į galą?

Kuriame atsakyme teisingai nurodyta , kas tai yra transporto priemonės vairuotojo profesinis patikimumas?

Regima erdvė, kai akies obuolys nejuda, vadinama regėjimo lauku. Kaip kinta regėjimo lauko kampas, didėjant transporto priemonės greičiui?

Žmogaus gabumus transporto priemonės vairuotojo profesinei veiklai rodo šios savybės:

Kaloringiausi produktai yra šie:

Transporto priemonės vairuotojas išgėręs 1 bokalą alaus (tai sudaro apie 0,4 promiles), gali vairuoti transporto priemonę po...

Kokie yra pavojingiausi raminančių vaistų vartojimo padariniai, vairuojant transporto priemonę?

Kas tai yra nuovargis?

Kuris pateiktas teiginys yra teisingas ? Išgėrus tonizuojančių gėrimų...

Kuriame teiginyje teisingai įvertintas eismo įvykis?

Kuriame teiginyje teisingai įvertintas eismo įvykio deklaracijos pildymo būtinumas?

Kuriame teiginyje teisingai įvertintas pagalbos iškvietimas?

Kuriame teiginyje teisingai įvertintas pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiems?

Kuriame teiginyje teisingai įvertinti veiksmai kilus gaisrui?

Kuriame teiginyje teisingai įvertintas atsakas smurtui?

Kuriame teiginyje teisingai įvertintas avarijos ataskaitų rengimas?

Kuriame teiginyje teisingai įvertintas juodųjų dėmių žemėlapis?

Kuriame teiginyje teisingai įvertinti reikalavimai vairuotojo elgesiui dėl vežėjo reputacijos?

Kuriame teiginyje teisingai įvertintas vairuotojo vaidmuo žmonėms, su kuriais tenka bendrauti?

Kuriame teiginyje teisingai įvertinta transporto priemonės priežiūra?

Kuriame teiginyje teisingai apibudintas transporto priemonės variklio dūmingumas?

Kuriame teiginyje teisingai įvertintas vairuotojo darbo organizavimas?

Kuriame teiginyje teisingai įvertintos komercinės ir finansinės netinkamų veiksmų pasekmės?

Koks teisės aktas reglamentuoja vairuotojo bendravimo su keleiviais kultūrą (etiketą)?

Kaip turi būti pažymėtas autobusas, užsakomuoju reisu vežantis vaikus iki 16 metų?

Kuriame pateiktame teiginyje teisingai nuodyta žvaigždučių ant tolimojo susisiekimo autobuso šono reikšmė ?

Kuriame atsakyme pateiktas teisingas teiginys apie neįgaliųjų įlaipinimą ?

Kuris pateiktas teiginys apie keleivių susodinimą yra teisingas ?

Kada pradedamas keleivių įlaipinimas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų reisų pradinių autobusų stočių išvykimo aikštelėse?

Kokius išvardintus veiksmus turi padaryti tolimojo susisiekimo maršruto autobuso vairuotojas prieš pradėdamas važiuoti?

Koks dokumentas reglamentuoja autobusų stočių naudojimą ir jų darbo tvarką?

Kokių didžiausių matmenų bagažą galima vežti autobuso salone nemokamai?

Kuris teiginys apie bagažo sukrovimą tarptautinio reiso autobuse yra teisingas ?

Atstumas nuo kito priekyje važiuojančio autobuso priklauso:

Kaip turi elgtis maršrutinės transporto priemonės vairuotojas pradėdamas važiuoti iš stotelės?

Kiek daugiausiai kartų per savaitę gali būti prailgintas dienos vairavimo laikas iki 10 valandų?

Kada privalo būti baigti apibilietuoti visi į autobusą įlipę keleiviai?

Kuris pateiktas teiginys teisingas apie oro pasipriešinimą autobuso judėjimui ?

Kuriuo atveju būna didesnė išcentrinė jėga, kai greitis nesikeičia?

Atsiradus priekabos šoniniams svyravimams, būtina:

Kada autobusą veikia išcentrinės jėgos ?

Kokia pavara reikia važiuoti įkalnėn?

Kuriame atsakyme pateiktas teisingas teiginys apie autobuso skersinių svyravimų „gesinimą“ ?

Kaip pasiskirsto apkrova į ašis dviašėje transporto priemonėje?

Kokios autobuso perkrovimo pasekmės?

Kuris išvardintas teiginys apie sunkio centrą yra teisingas ?

Kas vykdo kelių transporto valstybinį valdymą?

Kokios spalvos atpažinimo juosta turi būti ant vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobuso šonų?

Kas atsakingas už autobuso bagažinėje vežamo bagažo dingimą?

Kokio dydžio baudą vairuotojams užtraukia keleivinio kelių transporto eismo tvarkaraščių nesilaikymas, nukrypimas nuo nurodytos maršrutų trasos ?

Kada netaikomos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos?

Po kurio ilgiausio vairavimo laiko vairuotojas turi daryti pertrauką?

Kokie privalomi dokumentai teikiant vienkartines paslaugas Europos Bendrijoje?

Ką privalo teikti keleiviams transporto priemonėse ekipažai?

Specialaus reiso metu, šalia kitų teisės aktais nustatytų dokumentų, ekipažas privalo turėti:

Ar specialūs reisai gali būti tarptautiniai?

Vykstant nuo valstybės sienos iki pasienio kontrolės punktų ar atgal draudžiama:

Kaip gali pasielgti muitinės tarnyba su neteisėtai įvežtomis prekėmis?

Kas išduoda leidimus vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais?

Kuriame atsakyme teisingai apibūdinta sąvoka „taksi paslauga“?

Kada nebūtinas keleivių vežimo lapas vežant keleivius užsakomuoju reisu?

Kokios specialios keleivių grupės gali būti vežamos specialiais reisais?

Licenciją verstis keleivių vežimais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais išduoda:

Asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, privalo turėti:

Bendrijos licencija vežti keleivius, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais:

Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos valdo ir organizuoja keleivių vežimą:

Kuriame atsakyme teisingai duotas vidaus vežimo sąvokos apibūdinimas?

Kuriame atsakyme teisingai duotas tarptautinių vežimų sąvokos apibūdinimas?

Vežant keleivius užsakomaisiais reisais autobusais Lietuvos Respublikoje naudojami:

Ekipažas, vežantis keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu, be kitų dokumentų, kontroliuojantiems asmenims turi pateikti:

Kas apima sąvoką „keleivių vežimo apyvarta“?

Kas nustato tarifus vežti keleivius reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais?

Kokiais pajamų tipais gali būti padengiamos trūkstamos sąnaudos?

Kuri sąvoka apima viešojo transporto poreikių kiekybinius rodiklius?

Kokia keleivių vežimo transporto rūšimi dažniausiai naudojasi keleiviai?

Kokia keleivių vežimo transporto rūšimi rečiausiai naudojasi keleiviai?

Ar studentams studijuojantiems Europos Sąjungos universitetų dieniniuose skyriuose taikomos tokios pačios lengvatos kaip ir Lietuvos universitetų dieninių skyrių studentams, važiuojant keleiviniu transportu Lietuvoje?

Kuriame atsakyme teisingai pateiktos lengvatos neįgaliesiems tolimojo susisiekimo autobusuose ?

Kuriame atsakyme pateiktas teisingas teiginys apie kelių mokesčius ?

Kokia keleivinio transporto rūšis yra saugiausia eismo saugumo požiūriu?

Kiek yra Lietuvoje aukščiausios kategorijos kelių, kuriais važiuojant reikia mokėti kelių mokestį?

Kokia įstaiga gali pakeisti kelių vinjetę ?

Kuriame atsakyme apibūdintas vežimas savo sąskaita ?

Kokiame rėžime yra atliekamas pinigų inkasavimas ir pinigų įdėjimas?

Kas neturi teisės įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, bei vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, bilietą su 50 procentų nuolaida ?

Kas turi teisę isigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50 procentų nuolaida?

Kas nustato keleivių vežimo reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais tarifus?

Kas nustato keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifus?

Kiek vaikų iki 7 metų galima vežti nemokamai keleiviui vietinio ir tolimojo susisiekimo autobusais?

Kas turi teisę įsigyti vienkartinį važiavimo bilietą tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais su 80% nuolaida?

Kas turi teisę įsigyti vienkartinį važiavimo bilietą tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais su 50% nuolaida?

Kokie veiksniai daro įtaką naudojimuisi viešuoju transportu?Tags: asmenims turi, asmenims, klausimai, vertinimo, kompetencijų, pradinę, profesinę, įgyti, siekiantiems