STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKOS 1 PRIEDAS
(Prašymo formos pavyzdys)

Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo tvarkos 1 priedasĮmonės pavadinimas

_____________________________________________________

Įmonės kodas

_____________________________________________________

Buveinės adresas

_____________________________________________________

Telefonų, fakso Nr.

_____________________________________________________

Elektroninis paštas

_____________________________________________________

Banko sąskaita

_____________________________________________________P R A Š Y M A S

_______________ Nr.__________­­­

(data)

__________________________

(sudarymo vieta)LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS PREZIDIUMUI
______________________________________________________________________________

(juridinis pavadinimas)


pareiškia norą įstoti į Lietuvos ūkininkų sąjungą. Prašome mūsų prašymą apsvarstyti artimiausiame Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo posėdyje.


PRIDEDAMA:

  1. Protokolo kopija arba išrašas apie sprendimą stoti į Sąjungą.

  2. Įstatų kopija.

  3. Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.

_______________________ _______________ _____________________________

(vadovo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)


A. V.

Tags: mokesčio mokėjimo, mokesčio, tvarkos, nario, mokėjimo, įnašų, priedas, stojamųjų