ĀDAŽU NOVADA DOME NOLĒMA 1 TURPINĀT ŠĀDU UZSĀKTO DETĀLPLĀNOJUMU
 

Ādažu novada dome nolēma:


1.
Turpināt šādu  uzsākto detālplānojumu izstrādāšanu:

1.1. Nekustamā īpašuma ”Aleksandri” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 24.09.2002. sēdes lēmumu);

1.2. Nekustamā īpašuma ”Attekas iela 16/18” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 19.10.2004. sēdes lēmumu);

1.3. Nekustamo īpašumu ”Baltkrasti”, „Kalndores” 3.z.g.,
     6.z.g. detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 20.01.2004.sēdes lēmumu);

1.4. Nekustamā īpašuma ”Birzlejas” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 16.12.2003. sēdes lēmumu);

1.5. Nekustamo īpašumu ”Brieži", "Lielpriedes", "Ilgdimanti",
     "Pauguri” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 20.01.2004. sēdes lēmumu);

1.6. Nekustamā īpašuma ”Dārzi” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 20.01.2004. sēdes lēmumu);

1.7. Nekustamā īpašuma ”Diži” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 21.08.2001. sēdes lēmumu);

1.8. Nekustamā īpašuma ”Eduļi” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 19.11.2002. sēdes lēmumu);

1.9. Nekustamā īpašuma ”Gaujiena” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 16.03.2004. sēdes lēmumu);

1.10.Nekustamā īpašuma ”Ievupes” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 16.11.2004. sēdes lēmumu);

1.11.Nekustamo īpašumu ”Intas” un „Alises” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 10.10.2000. sēdes lēmumu);

1.12.Nekustamo īpašumu ”Irši”, „Āmuļi”, „Ošveiduļi”
     detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 17.06.2003. sēdes lēmumu);

1.13.Nekustamā īpašuma ”Jāņa pļava” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 16.12.2003. sēdes lēmumu);

1.14.Nekustamā īpašuma ”Jaungoži” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 19.08.2003. sēdes lēmumu);

1.15.Kadagas ciema daudzstāvu dzīvojamās apbūves
     teritorijas daļas detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 16.09.2003. sēdes lēmumu);

1.16.Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 25.05.2004. sēdes lēmumu);

1.17.Pagasta ceļa ”Kadagas ezers-Puska” un nekustamo
     īpašumu „Rīti”,”Ķērpji”, „Sāgas”, „Mežavoti”, „Bruņinieki”
     detālplānojums (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 21.10.2003.
     sēdes lēmumu);

1.18.Nekustamā īpašuma ”Kalndores” 5.z.g. detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 21.12.2004. sēdes lēmumu);

1.19.Nekustamo īpašumu ”Kārkli”, „Jaunkārkli” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 16.12.2003. sēdes lēmumu);

1.20.Nekustamā īpašuma ”Krāčupes” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 21.09.2004. sēdes lēmumu);

1.21.Nekustamo īpašumu ”Laukkalni”, „Imantas”, „Čiekuri”,
     „Indrāni”, „Mārlauki” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 21.10.2003. sēdes lēmumu);

1.22.Nekustamo īpašumu ”Marsi”, „Ezermarsi”, „Ezerrozes”,
     „Ezerdūņi”, „Oši”, „Siliņu pludmale” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 18.06.2002. sēdes lēmumu);

1.23.Nekustamo īpašumu ”Mežmalas”, „Dzirnas” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 20.04.2004. sēdes lēmumu);

1.24.Nekustamā īpašuma ”Ogas” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 20.08.2002. sēdes lēmumu);

1.25.Nekustamo īpašumu ”Ozolkalni”, „Dravnieki” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 19.10.2004. sēdes lēmumu);

1.26.Nekustamo īpašumu ”Ozollauki”, „Birzes”, „Dīķīši”,
     „Dīķi”, „Mazdīķi”, „Rēzijas” d
     detālplānojums (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes
     16.12.2003. sēdes lēmumu);

1.27.Nekustamo īpašumu ”Podlejas”, „Podkalni”, „Slejmalas”,
     „Grantiņi” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 17.06.2003. sēdes lēmumu);

1.28.Nekustamo īpašumu ”Podnieku iela 2, Draudzības iela 48,
     „Rīkuļi” 4.z.g. detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 18.03.2003. sēdes lēmumu);

1.29.Nekustamā īpašuma ”Riekstkoži” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 19.10.2004. sēdes lēmumu);

1.30.Nekustamo īpašumu ”Smiltāji”, „Asari”, „Vēži” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 17.12.2002. sēdes un
     18.02.2003. sēdes lēmumiem);

1.31.Nekustamā īpašuma ”Valumi” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 25.05.2004. sēdes lēmumu);

1.32.Nekustamo īpašumu ”Veckūlas” 3.z.g., „Sakarnieki”, „Jaunkūlas-4”
     detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 17.06.2003. sēdes lēmumu);

1.33.Teritorijas, kas ietver saimniecības ”Vecvārnas” 1.z.g., un
     saimniecības „Baltvārnas”, „Jaunvārnas” un „Lilastes krogs”, detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 16.09.2003. sēdes lēmumu);

1.34.Nekustamo īpašumu ”Vīteri”, „Žagarlauki” 3.z.g. detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 17.06.2003. sēdes lēmumu);

1.35.Nekustamā īpašuma ”Zābaki” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 16.07.2002. sēdes lēmumu);

1.36.Nekustamo īpašumu ”Zariņi", "Jaunkatlapas", "Miķeļi",
     "Provinces", "Mežārputni” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 25.05.2004. sēdes lēmumu);

1.37.Nekustamo īpašumu ”Zeduļi", „Oliņi”, „Vilsoni” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 21.09.2004. sēdes lēmumu);

1.38.Nekustamo īpašumu ”Zvaigznītes” 2.z.g., „Kaspersoni” detālplānojums
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 25.05.2004. sēdes lēmumu);

2.   Atlikt detālplānojuma izstrādāšanas turpināšanas iespēju izvērtēšanu
     Baltezera ielas jauna trasējuma pamatošanai
     (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 19.03.2002. sēdes lēmumu)
     līdz papildu informācijas saņemšanai.

3.  Precizēt Darba uzdevumus šādu ar Ādažu pagasta
    padomes lēmumiem uzsākto detālplānojumu izstrādāšanai:

3.1.Nekustamo īpašumu ”Baltkrasti”, „Kalndores” 3.z.g., 6.z.g. detālplānojums
    (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 20.01.2004.sēdes lēmumu);

3.2.Nekustamo īpašumu ”Irši”, „Āmuļi”, „Ošveiduļi” detālplānojums
    (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 17.06.2003. sēdes lēmumu);

3.3.Nekustamo īpašumu ”Smiltāji”, „Asari”, „Vēži” detālplānojums
    (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 17.12.2002. sēdes un
    18.02.2003. sēdes lēmumiem);

3.4.Nekustamā īpašuma ”Zābaki” detālplānojums
    (uzsākts ar Ādažu pagasta padomes 16.07.2002. sēdes lēmumu);

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,
   Antonijas ielā 6, Rīga LV-1010 viena mēneša laikā
   no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Ādažu pagasta padomē
.

 

Tags: detālplānojumu izstrādāšanu:, uzsākto detālplānojumu, ādažu, turpināt, novada, nolēma, uzsākto, detālplānojumu