PROJEKT IZRADA OBJAVLJIVANJE I ODRŽAVANJE NACIONALNOG PRAVILNIKA ZA KATALOGIZACIJU

  TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ESF A NÁRODNÍM
GROUP 1  MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT
LOGO ORGANIZACIJE NOSIOCA PROJEKTA ADMINISTRATIVNI PODACI O APLIKANTU NAZIV

LOGO ORGANIZACIJE VLASNIKA PROJEKTA NAZIV ORGANIZACIJE  NAZIV PROJEKTA
(NOSILAC PROJEKTA) REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINSKA UPRAVA SMEDEREVSKA
OBRAZEC ŠT 1 PONUDBA ZA IZVEDBO PROJEKTA

Projekt Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju


Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima

Obrazac za prijedloge dopuna i izmjenaOsoba koja podnosi prijedlog:

(ime i prezime, ustanova)Predmet:

(molimo navedite u sažetom obliku predmet prijedloga, npr. Dopuna odredbi o izradi kataložnog opisa za osobe s višestrukim identitetima, Prijedlog primjera za zbirnu jedinicu građe i sl.)Broj poglavlja, potpoglavlja, elementa ili odredbe na koje se odnosi prijedlog:

(ukoliko predlažete uvrštavanje novog poglavlja, potpoglavlja, elementa ili odredbe, molimo navedite pod kojim bi se brojem trebali nalaziti)Naslov poglavlja, potpoglavlja, elementa ili odredbe na koje se odnosi prijedlog:

(ukoliko predlažete uvrštavanje novog poglavlja, potpoglavlja, elementa ili odredbe, molimo navedite kako bi trebao glasiti naslov)Razlog dopune ili izmjene:

(molimo ukratko objasnite zašto smatrate da je potrebna dopuna ili izmjena teksta)Tekst koji treba dopuniti ili izmijeniti:

(molimo citirajte dio teksta na koji se odnosi prijedlog)Predložena dopuna ili izmjena:

(molimo navedite kako bi tekst trebao glasiti)
(ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS) PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (DATA)
ANKIETA PROJEKTU PN POMOC STYPENDIALNA DLA MŁODZIEŻY
CENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE (CGO) U OKVIRU PROJEKTA


Tags: izrada, održavanje, katalogizaciju, projekt, nacionalnog, pravilnika, objavljivanje